Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2023

 

A hírek menüpontba felkerült a 2023 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Sajátos nevelés

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK BEFOGADÓ NEVELÉSE

 

 

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, és aki csak tapsolni tud, olyan is akad.”

 

Margaret Martle szavait sokan, sok helyen idézték már, de talán ennél pontosabb és kifejezőbb megfogalmazása nemigen született az elfogadásnak. A mi feladatunk, hogy a kiemelkedőtől az átlagoson át a lemaradóig mindenkihez utat találjunk és mindenkinek az őt megillető nevelést biztosítsuk. Ennek szellemiségében nevelik tagóvodáink az Önök gyermekeit.

A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó nevelése tagóvodáinkban évek óta tartó és még a jövőben is folytatódó folyamat. Jelenleg 14 tagóvoda vállalja arányos elosztásban, az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint többféle diagnózissal rendelkező gyermek nevelését.

Célunk: a csepeli gyermekek sérülésspecifikus, szakszerű ellátása inkluzív (befogadó) szemléletben.

 

Befogadás lépései:

 1. A Szakértői Bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek a gyermekek elhelyezésre, a tagóvodák férőhelyeinek függvényében, amennyiben már rendelkeznek sajátos nevelési igényű diagnózissal.
 2. Amennyiben nevelési év közben történik a sajátos nevelési igény meghatározása, úgy az SNI ellátásért felelős intézményvezető helyettes koordinálásával, szülői igények figyelembevételével, a Szakértői Bizottságokkal együttműködve kerülnek a gyermekek elhelyezésre, vagy áthelyezésre szakszerű ellátást biztosító tagóvodába.

Szakmai háttér:

 1. A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Intézményvezetésén, az SNI ellátásért felelős intézményvezető helyettes irányítja, szervezi az érintett gyermekek befogadó nevelését.
 2. Szakképzett gyógypedagógusok végzik a gyermekek egyéni, és/vagy kiscsoportos, vagy kéttanáros modellben megvalósuló fejlesztését, a szakvéleményekben ajánlottak szerint.
 3. Segítő Szakemberek Munkaközössége fogja össze az óvodákban dolgozó gyógypedagógusokat és óvodapszichológusokat.
 4. Mentori háló segíti az SNI gyermekek ellátásába újonnan bekapcsolódó tagóvodák feladatellátását.
 5. A befogadó tagóvodák nevelőtestületének számára rendszeres továbbképzéseket biztosítunk (fenntartónk támogatásával) az adott diagnózis megismeréséről, az inkluzív nevelés témakörében.

 

 

Az ellátás megvalósulása:

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 14 tagóvodája az alábbi bontásban vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását:

 • Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátása: Aprajafalva Tagóvoda, Bóbita Tagóvoda, Gyermeksziget Tagóvoda, Kádár Katalin Tagóvoda, Mesevár Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda,
 • Beszédfogyatékos gyermekek ellátása: Aprajafalva Tagóvoda, Gyermeksziget Tagóvoda, Kerek Világ Tagóvoda, Mesevár Tagóvoda, Tátika Tagóvoda, Tündérkert Tagóvoda,
 • Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása: Aprajafalva Tagóvoda, Bóbita Tagóvoda, Erdősor Tagóvoda, Festő Tagóvoda, Füstifecskék Tagóvoda, Jupiter Tagóvoda, Tündérkert Tagóvoda, Tátika Tagóvoda.
 • Értelmileg, vagy tanulásban akadályozott gyermekek ellátása – Napsugár Tagóvoda, Bóbita Tagóvoda,
 • Hallássérült gyermekek ellátása: Kádár Katalin Tagóvoda,
 • Mozgásfogyatékos gyermekek ellátása: Napsugár Tagóvoda,
 • A 2020/2021 nevelési évtől kezdődően a krónikus egészségügyi problémával küzdő gyermekek célzott, egészségügyi megsegítéssel biztosított ellátását a Csodakút Bázis Óvoda végzi.

 

 

Kövess minket