Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba felkerült a 2021 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Intézményünkre vonatkozó egyediségek

 

 

Tagóvodánk kiemelt feladata: Mozgásfejlesztés és anyanyelvi nevelés.

Kiemelt helyi nevelési célok: A mozgásfejlesztés és anyanyelvi nevelés, a beszéd és beszédkészség fejlesztés, valamint a diszlexia prevenció sokszínű, játékos alkalmazása hatja át valamennyi gyermeki tevékenységet, ez jelenti nevelőmunkánk sajátos arculatát. A gyermekek alapképességeinek kibontakoztatását a napi anyanyelvi és mozgásos játékok is segítik, melyhez a nevelőtestület által elkészített és folyamatosan megújuló segédanyagot használjuk.

SNI integráció: beszédfogyatékos gyermekek ellátása, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása.

Tagóvodánk Kiegészítő Pedagógiai Programja a honlap „Pedagógiai Program” ikonja alatt olvasható.