Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

„Óvodás leszek!”

 

 

Óvodánk szeretettel fogadja azokat a kisgyermekeket szüleikkel, akik minket választanak.

Sok esetben azért választanak minket, mert már ide járt a testvér, több testvér, a közelben lakik, a barátja, ismerőse jár ide. A jó döntéshez néhány ötletet adunk.

 

A beszoktatás időszaka néhány hétig tart, de néha hónapokig is elhúzódhat. A gyermeknél megfigyelhetőek változások a viselkedésben, fáradékonyabbak, érzékenyebbek, sértődékenyebbek lehetnek. Ez érthető, mert az óvodába lépés nem csak a szülőtől való elválást jelenti, de az óvodapedagógusokhoz való kapcsolat és bizalom kialakulását, az új napirendhez és szabályokhoz való alkalmazkodást is, és nem utolsó sorban a csoportban elfoglalt helyének kiépítését is jelenti.

 

Az óvodánk belső képét bemutatjuk, hogy mit tudunk kínálni a leendő kiscsoportosoknak.

 

A Tátika Tagóvoda Csepel központjában található. Jelenleg 4 csoportban közel azonos életkorú gyermekek integrált nevelését valósítjuk meg.

Az integráció az óvodapedagógusok mellett főállású gyógypedagógus, logopédus, óvodapszichológus, gyógypedagógiai asszisztensek, csoportos dajkák együttes elkötelezettségével valósul meg. Az integráció feltételeinek biztosításával a beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek sérülés specifikus szükségleteinek kielégítésével, komplex pedagógiai, gyógypedagógiai re/habilitációjával iskolai beilleszkedésük közvetett elősegítését támogatjuk.

Rendelkezünk saját tornateremmel, sószobával, gyermekkonyhával, orvosi szobával, két logopédiai, egy óvodapszichológusi szobával, gyermekgyülekező játszószobával. Az intézmény mozgás fejlesztő eszközökkel jól felszerelt.

Céljaink megvalósítása és a szülők igényeinek figyelembe vételével megfelelő szolgáltatásokat, és speciális, színes, rugalmas napirendet biztosítunk gyerekeinknek.

 

Élménygazdag pogromjaink: Mindennapi mozgásos percek, minél több idő az udvaron, heti séták rendszeressége, természetvédelem, környezetvédelem, rajzolás, festés, gyurmázás, kézi munka, somokozás, barkácsolás, kísérletezések, beszélgető körök, egyéni és differenciált fejlesztések, sütések, főzések, mesélések, verselések, bábozások, énekes játékok, mondókák.

Lehetőséget nyújtunk az ételallergiás gyerekek és a vallási okokból eltérő étkezési kultúrák kielégítésére. Évek óta a drámajátékok, Tátika Anyanyelvi Gazdagító Program, zeneovi, néptánc, hit- és vallásoktatás (katolikus, református), ovifoci, birkózás, kézműves foglalkozás, tanköteles korúaknak vízhez szoktatás-úszás, fakultatív programok biztosítják a gyermekek egyéni igényeit.

Az óvoda arculata a rend, a tisztaság, a jó légkör, nyugodt hangulat, a gyermekek, felnőttek tisztelete.

Kiemelt jelentőségű a tehetséggondozás, a differenciált képességfejlesztés, a felzárkóztatás és az esélyegyenlőség biztosítása.

A néphagyományok, szokások (szüreti mulatság, lámpás felvonulás, farsang, gyermeknap), nemzeti ünnepről való megemlékezés, óvodai nevelőtestületünk bábcsoportjának működtetése színesíti hétköznapjainkat. Óvodai szintű és a családokkal közös rendezvények, programok valósulnak meg (barkács délután, játszó, mozgásos, spotvetélkedők, bábkészítés, sütés, főzés).

A szülőknek tudniuk kell, hogy csak velük és együtt vagyunk képesek kölcsönös tisztelettel és bizalommal gyermekeik tudatos nevelésére.

A Tátika Óvodai Alapítvány működésével az egészségfejlesztést, változatos mozgásformákhoz eszközök beszerzését, kulturális programok finanszírozását biztosítjuk.

 

Szeretettel várjunk az érdeklődő szülőket gyermekeikkel a családias hangulatú óvodánkba.

 

Kövess minket