Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Intézményünkre vonatkozó egyediségek

 

A Tátika Tagóvoda Csepel központjában található.  Ebben az évben 36 éves lesz az intézmény. Mind az 5 csoportban közel azonos életkorú gyermekek nevelése valósul meg.

Az elmúlt évben az intézmény személyi állománya teljesen megváltozott, személyében megfiatalodott, megerősödött. Mi hosszú távon gondolkodunk. Szakmailag jól képzett, felkészült munkatársak az egyéni igényeket figyelembe véve építik be a pedagógiai programba a minőségi szolgáltatást.

Céljaink megvalósítása és a szülők igényeinek figyelembe vételével megfelelő szolgáltatásokat, és speciális, színes, változatos napirendet biztosítunk gyermekeinknek. Ebben az évben a drámajátékok, Tátika Műhelyprogram, zene-ovi, néptánc, hit- és vallásoktatás (katolikus, református), csepeli utánpótlás foci, tanköteles korúaknak vízhez szoktatás-úszás fakultatív programokat indítottuk el.

Nagy hangsúlyt kap a szabadjáték, a mozgás, mint a kisgyermek legalapvetőbb és a legjobb személyiségfejlesztő tevékenysége.  Kiemelt helyen kezeljük az anyanyelvi nevelést és fejlesztést.

Az első benyomás a külső-belső megjelenés.  Az óvoda arculata a rend, a tisztaság, a jó légkör, nyugodt hangulat, a gyermekek, felnőttek tisztelete, a nem dohányzó munkatársak.

A tervezés, építhetőség, fenntarthatóság, e három terület egymásra épülő és egyedülálló garanciát jelent az igények kielégítéséhez.

Az intézményben dolgozók személyében rejlő értékek hozzáadásával tartható fenn a kiszámíthatóság, megbízhatóság. Felkészültek vagyunk a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az esélyegyenlőség megvalósítása tekintetében.

 Az integráció megvalósításához a személyi feltételek mindenkor biztosítottak, így az óvodapedagógusok mellett főállású gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és pedagógiai asszisztens látja el ezt a feladatot. Alapellátás keretében továbbra is logopédus és pszichológus segíti a gyermekek szakirányú fejlesztését.  Az óvodai alapellátás mellett integrálunk beszédfogyatékos-, és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.

Akkor érezhetjük jól magunkat, ha a szülőkkel, a családdal együtt gondolkodunk, és közel azonos nevelési elveket vallunk, hisz ez a közösségben történő nevelés elengedhetetlen feltétele.

A néphagyományok, szokások óvodai szintű közös ünneplések gazdagabb tartalommal töltődnek, ha a családokat közel engedjük gyermekeikhez. A szülőknek tudniuk kell, hogy csak velük és együtt vagyunk képesek a kölcsönös tisztelettel és bizalommal a gyermekek tudatos nevelésére.

Az udvar és a játékeszközök felújítása 2016. nyarán megtörténik. Ezáltal az óvoda külső arculata teljesen megváltozik, átalakul. Minden új és régi gyermeket szertettel várunk  a EU. konformnak maximálisan megfelelő játszóparkunkba.

„ A választani tudás azt jelenti, hogy tudjuk mi a legjobb.” (kínai bölcsesség)