Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

A hírek menüpontba felkerült a 2021 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Pedagógiai Program

 

Pedagógiai munkánk meghatározó részét képezi:

 

Tervszerű, rendszeres mozgással a mozgás szeretetére épülő életvitel, életmód megalapozása.

A vegyes életkorú csoportok sajátosságait életkor, illetve képességek szerinti különbözőségének szem előtt tartásával szervezzük, tervezzük pedagógiai munkánkat.

 

Az egyenlő hozzáférés esélyének biztosításával lehetőség nyílik a tehetséggondozásra, a differenciálásra, a teljes személyiség kibontakoztatására.

 

A mozgás fejlesztés komplex, az óvodapedagógusok által összeállított program alapján valósul meg.

 

A mozgás során nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra és korrekcióra is, melyet a csoport fejlettségéhez igazodva rugalmasan, de tudatosan alkalmaznak óvodapedagógusaink.

 A testi képességek fejlesztését 4 fő feladat köré csoportosítva valósítjuk meg.

 A fejlesztő feladatokhoz kiemelt feladatok, utánzó gyakorlatok, játékok és tartásjavító gyakorlatok kapcsolódnak.

A fő feladatot ajánlott minimum 1 hónapon keresztül begyakoroltatni, hogy a megfelelő mozgásminták kialakulhassanak, fejlődhessenek.

Több kiemelt feladat is alkalmazható egy alkalommal, a csoport összetételétől, fejlettségétől függően.

 A kiemelt feladatokhoz bármelyik utánzó gyakorlat, játék, tartásjavító gyakorlat párosítható, több is egy alkalommal.

Az utánzó gyakorlatok, játékok, tartásjavító gyakorlatok a mindennapos mozgás szervezése során is felhasználhatóak.

A szervezett mozgásformák hatására biztonságosan, bátran mozgó, jó fizikai állóképességű, teherbírású gyermekekké válnak óvodásaink.

 

Prevenció – korrekció:

 

Mozgásfelmérés

 

Minden év szeptemberében (4-5-6-7 éveseknek), valamint októberében (3-4 éveseknek) történik, mely tájékozódásul szolgál pedagógusaink számára a gyermekek aktuális mozgásbeli fejlettségi szintjéről, fizikai állapotukról, motoros képességeikről. Ezekből adódó fejlesztési lehetőségeket írásban rögzítjük. A fejlesztés hatására bekövetkezett változások ismételt mérésére, és az év eleji állapottal való összehasonlításra május hónapban kerül sor (lsd. egyéni fejlődési napló).

Prevenciós feladatainkat a mindennapos mozgás szervezése során látjuk el (lúdtalp torna, hanyagtartás megelőzés, gerinctorna).

A gyógy testnevelő szakvizsgával rendelkező kolléga megfigyelése, felmérése és javaslata alapján kiszűrt 5-6-7 éves gyermekek számára (10-15 fő) heti egy alkalommal tartásjavító, mozgásfejlesztő tornát szervez, korrekciós feladatokat lát el. A felmérés, megfigyelés tapasztalatairól tájékoztatja a szülőt, és írásbeli hozzájárulást kér gyermek tartásjavító, mozgásfejlesztő tornán való részvételéhez.

 

Mozgás a szabad játékban

 

A gyermekek természetes mozgáskedvének felkeltése, fenntartása.

Megfelelő motiváció, mozgásra inspiráló környezet kialakítása.

Változatos mozgásfejlesztő eszközök biztosítása a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

Mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, szükséges és elégséges szabályok megtanítása.

Egyéni képességeknek megfelelően a nagymozgás, szem-kéz, szem-láb koordináció, egyensúlyérzék, finommotorika fejlesztése.

 

Mindennapos mozgás

 

Elsősorban a szabad levegőn sokmozgásos játékok szervezésével.

Preventív gyakorlatok alkalmazásával, beépítésével játékba ágyazottan.

Energia felhasználás biztosítása az egyéni szükségleteknek megfelelően.

Életkornak, képességeknek megfelelő mennyiségű, intenzitású terhelés biztosítása, terhelhetőség folyamatos és fokozatos növelése.