Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógiai Program

 

Pedagógiai munkánk meghatározó részét képezi:

 

Tervszerű, rendszeres mozgással a mozgás szeretetére épülő életvitel, életmód megalapozása.

A vegyes életkorú csoportok sajátosságait életkor, illetve képességek szerinti különbözőségének szem előtt tartásával szervezzük, tervezzük pedagógiai munkánkat.

 

Az egyenlő hozzáférés esélyének biztosításával lehetőség nyílik a tehetséggondozásra, a differenciálásra, a teljes személyiség kibontakoztatására.

 

A mozgás fejlesztés komplex, az óvodapedagógusok által összeállított program alapján valósul meg.

 

A mozgás során nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra és korrekcióra is, melyet a csoport fejlettségéhez igazodva rugalmasan, de tudatosan alkalmaznak óvodapedagógusaink.

 A testi képességek fejlesztését 4 fő feladat köré csoportosítva valósítjuk meg.

 A fejlesztő feladatokhoz kiemelt feladatok, utánzó gyakorlatok, játékok és tartásjavító gyakorlatok kapcsolódnak.

A fő feladatot ajánlott minimum 1 hónapon keresztül begyakoroltatni, hogy a megfelelő mozgásminták kialakulhassanak, fejlődhessenek.

Több kiemelt feladat is alkalmazható egy alkalommal, a csoport összetételétől, fejlettségétől függően.

 A kiemelt feladatokhoz bármelyik utánzó gyakorlat, játék, tartásjavító gyakorlat párosítható, több is egy alkalommal.

Az utánzó gyakorlatok, játékok, tartásjavító gyakorlatok a mindennapos mozgás szervezése során is felhasználhatóak.

A szervezett mozgásformák hatására biztonságosan, bátran mozgó, jó fizikai állóképességű, teherbírású gyermekekké válnak óvodásaink.

 

Prevenció – korrekció:

 

Mozgásfelmérés

 

Minden év szeptemberében (4-5-6-7 éveseknek), valamint októberében (3-4 éveseknek) történik, mely tájékozódásul szolgál pedagógusaink számára a gyermekek aktuális mozgásbeli fejlettségi szintjéről, fizikai állapotukról, motoros képességeikről. Ezekből adódó fejlesztési lehetőségeket írásban rögzítjük. A fejlesztés hatására bekövetkezett változások ismételt mérésére, és az év eleji állapottal való összehasonlításra május hónapban kerül sor (lsd. egyéni fejlődési napló).

Prevenciós feladatainkat a mindennapos mozgás szervezése során látjuk el (lúdtalp torna, hanyagtartás megelőzés, gerinctorna).

A gyógy testnevelő szakvizsgával rendelkező kolléga megfigyelése, felmérése és javaslata alapján kiszűrt 5-6-7 éves gyermekek számára (10-15 fő) heti egy alkalommal tartásjavító, mozgásfejlesztő tornát szervez, korrekciós feladatokat lát el. A felmérés, megfigyelés tapasztalatairól tájékoztatja a szülőt, és írásbeli hozzájárulást kér gyermek tartásjavító, mozgásfejlesztő tornán való részvételéhez.

 

Mozgás a szabad játékban

 

A gyermekek természetes mozgáskedvének felkeltése, fenntartása.

Megfelelő motiváció, mozgásra inspiráló környezet kialakítása.

Változatos mozgásfejlesztő eszközök biztosítása a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

Mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, szükséges és elégséges szabályok megtanítása.

Egyéni képességeknek megfelelően a nagymozgás, szem-kéz, szem-láb koordináció, egyensúlyérzék, finommotorika fejlesztése.

 

Mindennapos mozgás

 

Elsősorban a szabad levegőn sokmozgásos játékok szervezésével.

Preventív gyakorlatok alkalmazásával, beépítésével játékba ágyazottan.

Energia felhasználás biztosítása az egyéni szükségleteknek megfelelően.

Életkornak, képességeknek megfelelő mennyiségű, intenzitású terhelés biztosítása, terhelhetőség folyamatos és fokozatos növelése.

Kövess minket