Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Rólunk

 

A Szúnyog Tagóvoda Királyerdőben, csendes, jó levegőjű, családi házas, zöldövezeti környezetben a Kis-Duna partjához közel található. Intézményünkben 4 vegyes csoportban folyik nevelőmunkánk.

 

„Bátor Szúnyog” Kiegészítő Pedagógiai Programunk a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjára épül, mely koherens az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint az érvényes törvényi tartalmi szabályozókkal.

 

Nevelési koncepciónk: az adaptív nevelés megvalósítása, a gyermekek személyiségének komplex formálása, etikai- erkölcsi normák megalapozása a nevelési területek sajátosságainak figyelembe vételével.

Nevelőmunkánk középpontjában áll az inkluzív pedagógia, a gyermekek érdekeinek érvényesítése és a szabad játék elsődlegességének biztosítása. Tagóvodánk megőrizte és folyamatosan fejleszti önálló arculatát, a szabad mozgás feltételrendszerének gazdagítását és a tervszerű mozgásfejlesztés kiemelt szerepének biztosítását.

 

Kiemelt helyi nevelési célunk a tervszerű, rendszeres mozgással a mozgás szeretetére épülő életvitel, életmód megalapozása.

A mozgásfejlesztés komplex, az óvodapedagógusok által összeállított program alapján valósul meg. A mozgásos tevékenységek során nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, melyet a mindennapos mozgás szervezése, valamint a kötelező testnevelés során látunk el. A fejlettségnek megfelelő nehézségű játékos gyakorlatokkal nem csak a mozgásos képességeket, hanem a gyermekek egész személyiségét fejlesztjük.

Mindennapi munkánkat a vegyes életkorú csoportok életkor, illetve képességek szerinti különbözőségének szem előtt tartásával tervezzük, szervezzük.

 

Óvodai életünk

 

  • A mindennapos testnevelés idejét rugalmasan építjük a napirendünkbe (jó idő esetén az udvari játékidő elején, ill. végén, rossz idő esetén a gyermekek mozgásigényétől és érzelmi állapotától függően gyümölcsevés, vagy ebédidő előtt).
  • A szabad levegőn való játék, séta érvényesítését preferáljuk.
  • A gyermekek aktuális mozgásfejlettségét rögzítjük az egyéni fejlődési naplóban, valamint a mozgásfelmérő lapokon, folyamatosan, illetve évente minimum 2 alkalommal.
  • Kiemelt célunk, mely óvodánk profiljából adódik, hogy az örömteli együtt mozgás megélése során jó élménnyel gazdagodjon gyermek, szülő egyaránt, ezért az év során több alkalommal családi sport rendezvényeket szervezünk: pl. „Őszi zsibongó” „Tavaszi zsongás”, „Egészség és mozgás hete a tavaszi időszakban”.
  • Részt veszünk a kerület által rendezett mozgásos és egészséges életvitelhez kapcsolódó rendezvényeken, pl. Mikulás kupa, Duna-parti találkozó, Egészségvédelmi vetélkedő.
  • A Szárcsa iskolával hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk, minden nevelési évben az iskolába készülő óvodásaink számára játékos tornát és kézműves foglalkozásokat szerveznek.
  • Óvodánkban igényfelmérés alapján néptánc, akrobatikus rock and roll, foci edzések folynak heti rendszerességgel. Az egyesületek által rendezett versenyeken, programokon óvodásaink örömmel vesznek részt.

 

 

Kövess minket