Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

 

Rólunk

Arculatunk: Az egészséges életvitel megalapozása, a testi-lelki egészség elősegítésével, preventív nevelési hatásokkal, kiemelten a mozgás személyiségfejlesztő hatására építve, a „Mozdulj bátran!” mozgásprogram keretében.

SNI integráció: Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrált nevelését, fejlesztését gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens biztosítják.

Óvodaképünk: Mi, a Szivárvány Óvoda dolgozói, olyan óvodában szeretünk dolgozni, ahol szeretetteljes légkör uralkodik. A befogadó attitűd természetes az óvodapedagógusok, a nevelést segítő munkatársak, a gyermekek és a szülők számára egyaránt. A gyermek személyiségét az elfogadás, tisztelet, szeretet, bizalom övezi.

Gyermekképünk: A világ jelenlegi értékrendszer válságából kiindulva a legfontosabb, hogy gyermekeink, tudjanak dönteni, tudjanak választani, merjenek gondolkodni, képesek legyenek kifejezni érzéseiket, képesek legyenek konfliktushelyzeteket megoldani, éljenek együtt a különbözőségekkel természetes módon, legyenek empatikusak.

Pedagógusképünk: Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.

Férőhelyek száma:125 fő, Csoportok száma: 5 (1 csoport jelenleg szüneteltetve.)

Csoportjaink összetétele: vegyes életkorú gyermekek. Minden csoport saját udvarrésszel rendelkezik.

Óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Programunk és Kiegészítő Programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel

 • Tágas csoportszobák, biztonságos, tiszta, esztétikus környezet.
 • A csoportszobák berendezése jó színvonalú, változatos játékeszközökkel ellátott.
 • Gyermekek mozgásigényének kielégítését, mozgásfejlesztését sokszínű tornaeszközzel biztosítjuk.
 • Változatos tanulást segítő eszközökkel, képességfejlesztő játékokkal valósítjuk meg a tevékenységeket.

A „Mozdulj bátran!” mozgásprogramról: Célunk a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítése, a testmozgás egyéb tevékenységekbe történő beépítésével. A gyermekek kompetenciáinak, önkontrolljának, viselkedés szabályozásának, kommunikációjának, gondolkodásának fejlesztése.

A mozgásprogram jellemzői

 • Óvodánk törzsanyagot dolgozott ki, mely alapján a tudatos mozgásfejlesztés megvalósul.
 • A mozgásanyag összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségét.
 • A játékon és játékosságon van a hangsúly a mozgás foglalkozásokon.
 • A mozgásprogramban változatos, hatékony foglalkoztatási formákat alkalmazunk: akadálypálya, köredzés.
 • A mozgásfejlesztő eszközök egy része a csoportszobában állandóan rendelkezésre áll.
 • A gyermekek edzése érdekében a mozgás foglalkozások szervezése tavasztól őszig a szabadban történik.
 • Minden csoportban heti két kötelező foglakozás szervezése történik, vegyes csoportban bontott torna van, életkor vagy képesség szerint, így 10-15 gyermek tornázik.
 • A „Mozdulj bátran!” mozgásprogram tartalmaz tartásjavító gyakorlatokat, játékokat, lábtornát.
 • A gyakori lábboltozat deformitás (lúdtalp) megelőzése érdekében a gyermekek mezítláb tornáznak.
 • Mozgásfejlődésben lemaradó gyermekek fejlesztése Alapozó Terápia módszerével történik 5 éves kortól: Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (ún. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia a gyermekek felmérése után, 10-12 fős csoportban történik a fejlesztés a szülő tájékoztatásával, beleegyezésével.

Tehetségműhelyeink nagycsoportosoknak:

 „Zeneovi” programja: a kiemelkedő zenei képességekkel (tiszta énekhang, jó ritmusképesség) rendelkező, e területen belső motivációval rendelkező gyermekek képességfejlesztése.

Egyszer volt hol nem volt”: Az irodalmi alkotások, a mese iránt fogékony gyermekek képességfejlesztése.

„Mozdulj!” mozgás műhely: mozgásukban ügyesebb, gyorsabb gyerekek képességeinek fejlesztése.

„Képzelet szárnyán” vizuális műhely: a belső indíttatásból fakadó alkotási vágy kielégítése, új technikák megismerése, produktív összedolgozás élménye, adott téma kreatív, egyéni megvalósítása.

 

Okoskodó” logikai műhely: azoknak a gyerekeknek, akiknek a matematikai képességük kimagasló, érdeklődnek a logikai játékok iránt. Kooperatív játékok duplóval, táblajátékok kipróbálása.

 

„Bogarászó”: a természet, állat- és növényvilág iránt érdeklődő gyermekeknek, környezettudatos gondolkodás, attitüd erősítése, fenntarthatóságra nevelés elvei alapján tevékenykedés a témában.

 

Óvodánk alapítványa: „Boldog Gyermekkor Alapítvány” Alapítványunk támogatja a Szivárvány Tagóvoda nevelőmunkájának hatékonyabbá tételét, az óvodába járó gyermekek széleskörű neveléséhez szükséges tárgyi és technikai feltételek megteremtését, korszerűsítését. Köszönettel fogadjuk támogatásukat, hiszen ez az összeg gyermekük színvonalasabb nevelésére, s tárgyi feltételek javítására kerül felhasználásra. Alapítványi rendezvényeink: Őszi mulatság, Adventi vásár, Majális, Kézműves tábor.

 

 

Kövess minket