Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Rólunk

Tagóvodánk bemutatása

Népművészeti-Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvodánk Csepel központjában Szabó telep városrészen található. Tagóvodánk közel 4000 m²-es területtel rendelkezik, amelynek 2/3-a parkosított zöldterület, műfüves focipályával, udvari fa- és egyéb játékokkal, fa játékházakkal, kerékpártárolóval, betonos kreszpályával. Udvarunk a 2018/2019-nevelési évben a Csepeli Önkormányzat jóvoltából került felújításra. 1973-ban épült főépületünk 6 csoportszobája 150 fő gyermek fogadására ad lehetőséget. Valamennyi csoportszobánkhoz gyermekkonyha tartozik. Mozgás foglalkozásainkat a földszinten található tornaszobában valósítjuk meg. 2014-ben szülői és pályázati támogatással sószobát alakítottunk ki. A helyiséget a gyermekek heti rendszerességgel, meghatározott beosztás szerint látogatják. A 2016/2017-es nevelési évtől tehetségműhelyeinknek a fenntartói és szülői segítséggel felújított és megfelelő eszközszükséglettel ellátott fejlesztőszoba ad helyet. A düsseldorfi Hermann Niermann Alapítvány és a Csepeli Önkormányzat támogatásával felépített 150 m²-es többfunkciós termünk óvodai rendezvények, kulturális programok, csoport –és tagóvodai szintű ünnepségek, szakmai továbbképzések helyszíne.

Tagóvodánk szakmai profilja az 1990-es évektől kezdett kialakulni. Vegyes életkorú csoportjainkban kézműves műhelyeket rendeztünk be, nevünk pedig 1992-ben
Népművészeti és Kézműves Óvoda lett.

Az 1996/1997-es nevelési évben indítottuk első német nemzetiségi kétnyelvű csoportunkat. 2004-től Freinet, majd 2008-tól Montessori reform pedagógiával foglalkozó csoportokat is működtetünk, működtettünk.

A 2010/2011-es nevelési évben kimagasló tehetséggondozó munkánk eredményeképp Tehetségpont intézmény címet nyertünk.

Célravezető minőségfejlesztési munkánkért több országos szintű elismerésben részesültünk.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Programját kiegészítő Mesterségek Bölcsője Kiegészítő Pedagógiai Programunk célja, hogy biztosítsa a gyermekek anyanyelvi, kulturális, értelmi, esztétikai, testi fejlődését. Megismertesse, megszerettesse a népi mesterségek vonzó, varázslatosan gazdag világát, a kézműves hagyományokat, a természetes anyagok használatát, az egyszerű kézműves technikákat. Kézműves programunk a kézműves hagyományokon alapuló kulturális értékekkel, természetes anyagokkal, munkafogásokkal ismerteti meg a gyermekeket. Programunkban az óvodai nevelés alapfeladatain túl elsődleges feladatnak tekintjük a fejlesztőpedagógia és a tehetséggondozás módszereivel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését. A gyermek csoportokban történő tehetséggondozást kiegészítve tanköteles korú gyermekeink előzetes beosztás szerint heti szinten tehetségműhelyeink foglakozásain vesznek részt.

Tagóvodánkban olyan módszerekkel dolgozunk, amelyek biztosítják óvodásaink sokoldalú fejlődését, egyéni képességeik figyelembevételével az iskolai életre történő felkészülést.

A hagyományápolás, kézművesség tagóvodánk minden csoportjának nevelőmunkáját meghatározó önálló arculatunk.

A német nemzetiségi kétnyelvű csoportjainkban a német nyelv, a nemzeti identitás, a német nemzetiségi kultúrával való ismerkedésen túl lehetőséget teremtünk a magyar mellett egy másik európai kultúrkör értékeinek befogadására. A gyermekek játékos formában ismerkednek a német nyelvvel, nemzetiségi hagyományokkal.

A Freinet reformpedagógia elvei alapján működő csoportunkban Freinet technikáinak alkalmazásával természetközeli környezetben, alkotó légkört teremtve lehetőség nyílik a helyi óvodai programban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítására.

A Montessori csoportunkban célunk olyan környezet megteremtése, melyben a gyermekek önállóan, fejlettségi szintjüknek megfelelően tevékenykednek, fejlődnek a sajátos Montessori eszközök segítségével. A 2021/2022-es nevelési évtől csoport szüneteltetés miatt a Montessori pedagógia elvein működő csoportunk nem fogad gyermekeket.

Pedagógiai, nevelői munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a szabad játék meghatározó szerepének érvényesítésére. A játék, mint egész napos, folyamatos zavartalan tevékenység, szabad keretet ad a gyermekek valamennyi tevékenységének. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közös játék során óvodásainkat bevezessük az együtt játszás, a játékkészítés, az alkotás örömébe is. Mindennapjainkban a játékfajták közül leghangsúlyosabb a szerepjátékok, mozgásos játékok jelenléte.

Ünnepeink, hétköznapjaink légkörét, nemzeti kultúránk legértékesebb hagyományai szövik át, amelyek a mesevilágban, a játékban, énekben, zenében a gyermekeknek meghatározó élményt nyújtanak.

Pedagógiai munkánk alapját a nevelőtestületünk által kidolgozott projektjeink adják, melyek az évszakok változásai, a népszokásőrző jeles napok, a természetóvó jeles napok, nemzeti ünnepeink és a gyermekek által hozott ötletek, témák köré épülnek.

Kiegészítő Pedagógiai Programunk biztosítja az óvodai nevelés sokszínűségét és azokat az igényeket, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalmi környezet a gyermekek érdekeit figyelembe véve megfogalmaz. A gyermekek nagyfokú érdeklődésének, a játékos tevékenységek látványos és kézzel fogható eredményének köszönhetően mindez örömforrás és sikerélmény a gyermekeknek, szülőknek, nevelőtestületnek egyaránt.

Fakultatív foglalkozásaink – ovifoci, birkózás, néptánc, hittan – a szülői igények függvényében kerülnek megtartásra.

 

Kövess minket