Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

A hírek menüpontba felkerült a 2021 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Különlegességeink

 

 

Tagóvodánk a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Programját kiegészítő Mesterségek Bölcsője Kiegészítő Pedagógiai Program alapján működik. A program célja, hogy biztosítsa a gyermekek anyanyelvi, kulturális, értelmi, esztétikai, testi fejlődését. Megismertesse, megszerettesse a népi mesterségek vonzó, varázslatosan gazdag világát, a kézműves hagyományokat, a természetes anyagok használatát, az egyszerű kézműves technikákat. Olyan módszerekkel dolgozunk, amelyek biztosítják óvodásaink sokoldalú fejlődését, egyéni képességeik figyelembe vételével az iskolai életre történő felkészülést. A hagyományápolás és a kézművesség tagóvodánk minden csoportjának nevelőmunkáját meghatározó önálló arculatunk.

 

A német nemzetiségi kétnyelvű csoportokban a német nyelv, a nemzetiségi identitás, a német nemzetiségi kultúrával való ismerkedésen túl lehetőséget teremtünk a magyar mellett egy másik európai kultúrkör értékeinek befogadására.

 

A gyermekek egyéni fejlődésére, öntevékenységére, szabadságára építő reformpedagógiai irányzatok adaptálása a Freinet és a Montessori pedagógiákat alkalmazó csoportokban nagy hatással bír.

 

A Freinet reformpedagógus elvei alapján dolgozó csoportokban Freinet technikáinak alkalmazásával természet közeli környezetben, alkotó légkört teremtve lehetőség nyílik a helyi óvodai programban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítására.

 

A Montessori csoportban célunk olyan környezet megteremtése, melyben a gyermekek önállóan, fejlettségi szintjüknek megfelelően tevékenykedjenek, fejlődjenek a sajátos Montessori eszközök segítségével.

 

Tagóvodánkban az óvodai nevelés alapfeladatain túl elsődleges feladatnak tekintjük az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás módszereivel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődésének segítését.

 

Kiegészítő Pedagógiai Programunk biztosítja az óvodai nevelés sokszínűségét és azokat az igényeket, amelyek az óvodai neveléssel szemben a társadalmi környezet a gyermekek érdekeit figyelembe véve megfogalmaz. a gyermekek nagyfokú érdeklődésének, a játékos tevékenységek látványos és kézzel fogható eredményének köszönhetően mindez örömforrás és sikerélmény a gyermekeknek, szülőknek, nevelőtestületnek egyaránt.

 

Ünnepeink, hétköznapjaink légkörét, nemzeti kultúránk legértékesebb hagyományai szövik át, amelyek a mesevilágban, a játékban, énekben, zenében meghatározó élményt nyújtanak.

 

Kövess minket