Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba felkerült a 2021 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Különlegességeink

 

Néphagyomány ápolás

 

Nevelési szemléletünket nagyban meghatározza a hagyományok tisztelete és a természet szeretete. Hisszük, hogy a hagyományápolás szellemében nevelkedett gyermekek megismerhetik a közös tevékenységek örömét, a múlt értékeit, érzelmileg gazdagabbakká válhatnak. A hagyományápolás elengedhetetlen feltétele a környező világ és megismerése, szeretete. A természet megannyi kincset rejt magában. Nekünk, pedagógusoknak feladatunk, hogy a gyermekek figyelmét, tekintetét a lényeges és szép, a létünket meghatározó dolgok felé irányítsuk. Meggyőződésünk, hogy a hagyományt nem tanítani, hanem „élni” kell. A természet rendje, az évszakok változásai és az ezzel kapcsolatos mindennapi hagyományok a gyermekek számára felfogható, átélhető jeles napok és ünnepek adják a keretét a nevelő munkánknak.

A természet szüntelen körforgásában, az évszakok változásaiban: a tavaszi újulásban, nyári gazdagságban, őszi érettségben, és a téli álomban a napok mellett az esztendő a legkerekebb időbeli egység. Így alakítottuk ki a jeles napok rendszerét. A gyermekek világához közel álló népszokások újra élésével segítjük elő személyiségük sokoldalú kibontakozását, mert az átélt tevékenységek, ünnepek, a közös élmények ereje erősíti a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötödés, az összetartozás érzését. Az évkörbe tartozó ünnepek, jeles napok fordulópontok, melyet sokszínű előkészület, várakozás előz meg, ahol helye van a tervezet és spontán tevékenységeknek. Óvodai életünkben megjelenítjük a népköltészet gazdagságát a mesés, verses foglalkozásokon, a népi játékok sokaságát az eredeti népdalokat, népzenével való ismerkedést használjuk az ének-zene tanításában, természetismeretünk végigjárja az év gazdasági eseményeit és egy-egy jeles napi szokást helyezünk középpontba mint a Mária-nap, Szüret, Márton-nap, Lucázás, Farsang, Húsvét, Szent György-nap és a Pünkösd. Megismertetjük a gyermekeket a népi kismesterségek egyszerűbb fogásaival, eszközeivel és a mindennapokban gyakorolhatják, kedvük szerint tevékenykedhetnek a szövés-fonás, rongybabázás, csuhézás, mézeskalács készítés, bőrözés, agyagozás, nemezelés, kékfestőzés területén.

Fontosnak tartjuk, hogy a folyamatban a szülők is aktívan részt vegyenek, ünnepeinkre meghívjuk őket. Játszóházakat szervezünk, ahol a szülők a gyerekekkel együtt játszhatnak, készülhetnek a közeledő ünnepre.

 

Kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése

 

Intézményünk óvodapedagógusai tudatosan vállalják az integrált nevelési formát így, természetesnek tekintik az SNI gyermekek jelenlétét minden csoportunkban.

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk, hogy ennek hatására fejlődjön az alkalmazkodó készségük, az akaraterejük, az önállóságra törekvésük, az érzelmi életük, az együttműködő képességük. Óvodai környezetünket úgy alakítjuk, hogy a szükséges tárgyi feltételek és segédeszközök megléte biztosítsa a nevelési célok megvalósítását.

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletei szerint határozzuk meg. Az együttnevelést az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembe vételével, minden esetben egyéni fejlesztéssel oldjuk meg.

Tudjuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményekre is képes. A meglévő, jól működő funkciókra támaszkodunk nevelésük során