Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Napirend

 

Óvodánkban a tevékenységek zavartalan egymásra épülését a játékos tanulási folyamatok időtartamát rugalmasan kialakított napirend segíti.

 

A napirend elkészítésekor, mindig figyelembe vesszük a gyermekcsoportok egyéni és életkori sajátosságait. A szabadban tartózkodásra elegendő időt biztosítunk.

 

Arra törekszünk, hogy a napirendnek természetes ritmusa legyen a gyermekek által bármikor választható folyamatos játékkal.

 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin tagóvodája nyitva tartásán belül a napirendet, a nevelési időt úgy szabályozza, hogy fakultatív programok szervezésére legkorábban 15.30-tól kerülhet sor.

 

Napirend

 

6:00 – 7:00 – gyülekezés, játék a nyitós csoportban

 

7:00 – 10:00 – saját csoportban játék, folyamatos REGGELI,

– kezdeményezések: – A külső világ tevékeny megismerése,

 

Matematika,

 

Mese, vers

 

Rajz, mintázás, kézimunka

 

10:00 – 11:30 – készülődés az udvarra, JÁTÉK AZ UDVARON, séták, énekes játékok, ügyességi tevékenységek szervezése

 

11:30 – 12:30 – öltözködés, mosdóhasználat, EBÉD, készülődés a lefekvéshez

 

12:30 – 14:30 – PIHENÉS

 

14:30 – 17:00 – készülődés az uzsonnához, UZSONNA,

játék, ábrázolások, művészeti tevékenységek, egyéni fejlesztések

 

15:30 – FAKULTATÍV PROGRAMOK

 

17:00 – 18:00 – játék a zárós csoportban