Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Különlegességeink

 

Minden 3 éves gyermek életében megjelenik az intézményes nevelési forma, mely a családi nevelést kiegészítve, avval együttműködést kialakítva hajtja végre az óvodai nevelés legfontosabb feladatát a gyermeki személyiség kibontakoztatását, felkészítését az iskolai életre.

A családokkal való együttnevelés, hasonló értékek közvetítése fontos a gyermekek számára, hogy biztonságosan eligazodjanak a világban. Tapasztalataink szerint a családok szívesen fogadják a neveléssel kapcsolatos tanácsokat, ha az megfelelő alapokon nyugszik. Ennek kialakításában kulcsszereplő az óvodapedagógus, aki őszinte, nyitott, előítélet-mentes személyiség közvetítésével biztosíthatja az együttműködés alapjait.

A Jupiter Tagóvodában hagyományai vannak ennek a szellemiségnek, a nyitott, szülőket tudatosan bevonó óvodai életnek. Az óvoda alkalmazottai mindig törekszenek a jó kapcsolatok kialakítására, megőrzésére.

Pedagógiai meggyőződésünk:

  • Minden nevelés alapja a gyermek feltételek nélküli elfogadása, szeretete
  • A családdal történő együttnevelési koncepció hordozza a legmagasabb szintű eredményességet
  • Az óvodában töltött éveknek a gyermek életében meghatározó szerepe van, ezen felelősség tudatában kell gyakorolni az óvodapedagógusi hivatást
  • Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik felnőtt korukban boldog, önmegvalósító, a társadalom megbecsült tagjai lesznek

 

 

 

 

Kiegészítő Pedagógiai Programunkban kialakítottuk a magyar népszokásokon alapuló, jelen kor értékeit is közvetítő komplex egységet alkotó óvodai hagyományok rendszerét, mely évszakkörben valósul meg. Keretet ad a gyermek ösztönös cselekvési vágyának, ötvözi a népzenei – irodalmi anyagot, a kézműves, tevékenységeket, és a környezeti tapasztalatszerzés lehetőségeit, természetes mozgásformákra ösztönöz.

Tagóvodánk sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosítja.

Kövess minket