Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Pedagógiai Program

 

A Csemete Programunk, az alapprogrammal összhangban, a személyiségfejlődést elősegítő módszerek alkalmazása során a szabad játék elsődlegessége mellett a preventív szemléletű egészségnevelést, a befogadó, inkluzív nevelés megvalósítását, a kulcskompetenciák differenciált fejlesztését helyezi előtérbe.

Az óvodában dolgozók elsődlegesnek a gyermekek feltétlen szeretetét tartják, ezért legfőbb cél olyan toleráns, biztonságos, tiszta, és harmonikus fejődésüket elősegítő környezetet megteremtése, ahol gyermek, szülő, dolgozó egyaránt jól érzi magát.

Az óvoda nevelésfilozófiájának szellemében a toleranciára, a másság elfogadására, az őszinte elfogadáson alapuló szeretetre és az egészség megőrzésére nevelünk.