Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Házirend

 

Az óvodai felvétel eljárásrendje:

Az óvodai beíratás a Felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban általában május első hetében az óvoda épületében történik. Kérjük, hogy a szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, és a saját személyi igazolványukat hozzák magukkal.

A sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a Tanulási Szakértői Bizottság javaslata szükséges.

Óvodánk hétfőtől péntekig 6 – 18 óra között tart nyitva, összevont csoport működik a kijelölt teremben nyitástól 7, 30 óráig, és 1630 -tól zárásig, valamint felnőtt és gyermek létszám csökkenése esetén.

A gyermekek óvodába érkezésének ideális időpontja reggel 830 -ig.

Lehetőség van ettől eltérni, de kérjük, hogy vegyék figyelembe a gyermekek zavartalan tevékenységét és az óvoda rendjét

Étkezés

Az óvoda gondoskodik a gyermekek napi 3x-i étkezéséről.

Együttműködés a szülőkkel

Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel közös nevelési elveket alakítsunk ki, ezért kérjük, hogy problémát elsősorban azzal a személlyel tisztázzák, akivel keletkezett a konfliktus. Szükség esetén az tagóvoda vezetőhöz fordulhatnak problémájukkal.

Nyitott ünnepek:            Szülők vendégként vesznek részt – Farsang, Anyák napja, Évzáró,
Nagycsoportosok búcsúztatása

Közös ünnepek:              Gyümölcskarnevál, Mackóünnep, Hétszínvirág ünnep, Karácsony, Gyermeknap

Közös programok:          kirándulások, környezet szépítő munkák