Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba felkerült a 2021 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Pedagógiai Program

 

 

 

Arculat: Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés – szocializáció – hangsúlya.

Kiemelt helyi nevelési cél: Az iskolai beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások kialakulásának közvetett elősegítése az óvoda összes dolgozójának összehangolt munkájával, élményekben gazdag változatos tevékenység-rendszerben, a gyermek lelki harmóniájának megteremtésével, sokoldalú készség, képesség fejlesztéssel.

Az érzelmi nevelés és a szocializáció formálásában a módszertani kultúra gazdagításával a feszültségforrások csökkentése, a gyermeki képzelet és önkifejezés kibontakoztatása, a kiegyensúlyozott belső ritmus megteremtésének elősegítése, a pszichés immunrendszer megerősítése.

SNI integráció: Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése.