Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Házirend

 

 

A házirend a tagóvoda helyi sajátosságaiból adódó kiegészítése

Az óvoda nyitva tartása, napirendje:

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Füstifecskék tagóvodája nyitva tartásán belül a napirendet, a nevelési időt úgy szabályozza, hogy fakultatív programok szervezésére legkorábban 15.30-tól kerülhet sor.

A vegyes csoportok speciális helyzetéből adódóan a folyamatos reggelizés 7.30-8.30-ig tart.

Délután 16.30-18 óráig az óvoda csoportösszevonással működik.

Az egészséges környezet megóvása

Étkezés

Orvosi javaslat alapján a speciális étrendet igénylő gyermekek ellátását megszervezzük.

Az uzsonnát a gyermekek a csoportszobában fogyasszák el.

A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

Az étkezés lemondása és visszatérítése

Hiányzás esetén az étkezés lemondható (dátum és napok száma) mindennap 12.30 óráig telefonon vagy a kijelölt helyen lévő lemondó füzetbe történő bejegyzéssel.