Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Rólunk

 

Óvodánk bemutatása

 

Több mint 40 éves múlttal rendelkező intézményünk-kerületünk egyik legnagyobb lakótelepe és egy családi házas övezet határán található; kellemes, zöld, természet közeli környezet hívogatja az ide járó gyermekeinket.  Óvodásaink nagy része ebből a lakókörnyezetből kerül hozzánk, de egyre többen választják óvodánkat Csepel vonzáskörzetében lévő településekről is.

Óvodánkban 6 csoport működik (3 vegyes, 3 homogén); ahol 150 gyermek elhelyezésére van lehetőségünk. 12 óvodapedagógus látja el a jelenleg 143 gyermek nevelését. A csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek életkorát, a nemek és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek arányát, ill. a szülők kérését, amennyiben lehetséges.

Nevelőtestületünk – életkorát tekintve is – egy tapasztalt, jól összeszokott kollektíva. Több szülő már gyermekként is óvodánkba járt, bizalommal vannak irántunk, elismerik nevelő munkánk színvonalát. Mindennapi munkánkat 6 dajka néni, 2 pedagógiai asszisztens és 1 gyógypedagógiai asszisztens segíti. Intézményünk saját pszichológussal, valamint utazó logopédussal, fejlesztő pedagógussal rendelkezik, akik heti 2 napban látják el fejlesztési feladataikat, segítő munkájukat.

„Nevelőmunkánk tartópillére, önálló arculatunk meghatározója a természet és

Környezet szeretetére és védelmére nevelés”, és az egészséges életmód szokásainak alakítása.

Ebből adódóan kiemelt feladatunk a környezettudatos, és az egészségtudatos életvitel alapozása.

Zöld Óvoda és Madárbarát Óvodaként fontosnak tartjuk mindezek közvetítését a szülők és gyermekek felé.

A „Zöld óvoda” pályázat kritériumrendszerének  megfelelve 2014-ban először, majd 2017-ben újra elnyertük a „Zöld óvoda” címet.  Mindez arra hivatott bennünket, hogy újabb utakat keressünk.

A fenntarthatóságra nevelést előtérbe helyezzük, a családok figyelmét felhívjuk környezetünk megóvására, az ökoszemlélet kialakítására

 

Nagyméretű játszóudvaraink, virágos és zöldséges kertjeink, természetbúvár és só-szobánk, csoportok közötti előterek felszereltsége a gyermekek kényelmét, biztonságát, környezeti nevelés elősegítését, játék-és mozgásigényének kielégítését, egészségük megőrzését szolgálja.

Tárgyi feltételeink jónak mondhatóak; rendelkezünk a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges eszközökkel, melyeket igyekszünk folyamatosan bővíteni.

Csoportszobáink tágasak, világosak, galériázottak. Berendezéseink esztétikusak, törekszünk a természetes anyagok használatára. A gyermekek által használt eszközök hozzáférhetőek, elhelyezésük biztonságos.

Minden csoport külön öltözővel, mosdóval rendelkezik. Ezek – a csoportszobákhoz csatlakozó – helyiségek megfelelő komfortosságot biztosítanak.

Tornatermünk közös a szomszédos Erdősor tagóvodával. Nagyméretű, jól felszerelt, egyaránt alkalmas testnevelés foglalkozások, és óvodai rendezvények lebonyolítására is.

Természetbúvár szobánkban a kedvelt környezeti játékaink elérhetőek, kipróbálhatóak az óvodásaink számára.

Az óvodapszichológus és a logopédus külön helységben mikrocsoportos vagy egyéni foglalkozások keretén belül fejleszti a rászoruló gyermekeinket.

Tágas nevelői szobánk alkalmas szülői értekezletek, fogadó órák, fakultatív foglalkozások tartására.

Kiemelt feladatunkból, önálló arculatunkból adódóan hagyományaink nagyrésze a környezeti neveléshez, és az egészséges életmód szokásainak alakításához kapcsolódnak: Szüret, Őszi Környezet- és Természetvédő Hét, “Kedvenc állatom” rajzkiállítás az Állatok Világnapját követően, Márton napi felvonulás, Tavaszi  Környezet- és Természetvédő Hét környezeti vetélkedővel, Takarítási Világnap, Víz Világnapjának, Madarak és Fák Napjának megünneplése, Őszi családos sportdélután, Egészség Hét, Tavaszi sportdélelőtt a közeli Kiserdőben.

Programjaink közkedveltek szülők, gyermekek számára egyaránt, színesítik óvodai életünket.

2017/2018-as tanévtől egyéb pszichés zavarral küzdő, SNI gyerekeket integráló intézmény lettünk. Az integráció újabb feladatok és kihívások elé állít minket, amiknek igyekszünk megfelelni.

Fontos számunkra a szülőkkel való jó nevelőpartneri viszony kialakítása; mely a nyitottságra, őszinteségre, bizalomra épül. Évente hagyományszerűen megszervezzük: Adventi délutánjainkat, Családos kirándulásainkat, Évzáróinkat, Kerti partijainkat.

Ezen rendezvényeink közkedveltek, és szép számmal látogatottak szülők és gyermekek körében.

Szoros, jól működő kapcsolatot tartunk fenn a közeli Mázoló utcai bölcsödével, a környező iskolákkal (Arany János Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Herman Otto Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola) és az Óvodaigazgatóság által  Fenntartónkkal- a csepeli Önkormányzattal.

Továbbá kapcsolatban állunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, mellyel óvodánk pszichológusa és fejlesztő pedagógusa segíti az eredményesebb kommunikációt.

Mindennapjainkra jellemző a vidámság, a családias hangulat, melyben a gyerekek, szülők és óvodánk valamennyi  dolgozója egyaránt jól érezheti magát.

Ha szeretnének gyermekükkel együtt mindezeknek részesei lenni, jelentkezzenek a Festő oviba! SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Kövess minket