Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Házirend

 

Általános tudnivalók:

 

Tagóvoda neve, elérhetősége:

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

Festő Tagóvoda

1213 Budapest, Festő u. 33.

Telefon: 276 60 23

E-mail: festo2@csepelgszi.hu

Tagóvoda férőhelyeinek száma: 150 fő

Tagóvoda csoportjainak száma: 6 gyermekcsoport

Tagóvoda vezető neve: Hadházy Ildikó

Fogadó óra időpontja: Minden hónap első keddje, illetve igény szerint telefonos egyeztetéssel.

Fejlesztést segítő szakemberek:

Pszichológus neve: Taskó Anikó

Fogadó óráinak időpontja: telefonos egyeztetéssel (276 60 23)

Logopédus neve: Árva Attiláné

Fogadó óráinak időpontja: telefonos egyeztetéssel (276 60 23)

Gyermekvédelmi megbízott neve: Gunics Jánosné

Elérhetősége: 276 60 23

A nevelési év rendje:

Nevelés nélküli munkanapokon ügyeletet biztosítunk azon gyermekek számára, akiknek a szülei igénylik. Ezért kérjük, óvoda szintű hirdetményeinket rendszeresen figyeljék, ügyeleti igényükről időben nyilatkozzanak.

Kérjük az ebédbefizetés, ebédmegrendelés időpontjának fokozott figyelemmel követését, ingyenesség esetén is a lemondás rendjének felelős betartását (lemondós füzet, telefon).

A kijelölt befizetési napon 7-17 óráig az óvodatitkári szobában történik az ebédbefizetés, ebédrendelés.

Csak a füzetben, vagy telefonon történő ebédlemondás számít hivatalosnak.

Az óvoda nyitva tartása, napirendje:

A gyermekcsoportok napirendje minden gyermeköltözőben kifüggesztésre kerül. A csoportok életkori összetételét figyelembe véve határozza meg az egyes tevékenységek időtartamát, az ebéd kezdetének időpontját, és a délutáni pihenés időkeretét.

 

Nyitás és zárás rendje óvodánkban:

Reggel:            600-700 óráig összevont csoportban ügyeleti jelleggel fogadjuk a gyermekeket.

Délután:          1630 – 1800-ig ismét összevont csoportban tartunk ügyeletet.

Jó idő esetén a ZÁRÁS az épület hátsó udvarán történik.

Kérjük, hogy ügyeletes csoportból való távozáskor (legyen az az épületben, vagy az udvaron) minden esetben személyesen köszönjenek el az óvodapedagógustól, egyértelműsítve a hazamenetelt.

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy a NYITÓS és ZÁRÓS csoportot csak indokolt esetben, szükség szerint vegyék igénybe, a szülő érkezése után felelősséget a gyermekekért nem tudunk vállalni.

A gyermekek biztonságának megőrzése érdekében a főbejárat ajtaját 900 – 1200-ig, illetve 1300 – 1500 óráig zárva tartjuk. Kérjük, hogy a reggeli beérkezés történjen meg 830-ig a napirend gördülékeny betartása érdekében.

A már megkezdett testnevelés foglalkozások a tornateremben balesetveszély miatt nem zavarhatók meg! A testnevelés foglalkozás megkezdése után érkezők a szomszédos csoportban kapcsolódhatnak be a szervezett foglalkozásokba vagy a szabad játékba. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, a gyermekcsoportok öltözőjében a gyermekek szüleikkel megvárhatják a visszatérő társaikat. Gyermek az épületben felügyelet nélkül nem tartózkodhat!

A nevelési év elején az óvodapedagógusok minden szülőtől írásban bekérik azoknak a családtagoknak, meghatalmazottaknak az adatait, akiket a szülő felhatalmaz gyermeke óvodából való hazavitelére.

Az óvodapedagógusok a szülőkön kívül csakis a megnevezetteknek adhatják ki a gyermekeket.

A gyermekek biztonságának, testi épségének, egészségének rendje

 • Az óvoda séta vagy kirándulás céljából történő elhagyásához a nevelési év elején az óvodapedagógusok írásos nyilatkozatot kérnek a szülőktől. Aki nem adja beleegyezését, annak gyermekét a séta vagy kirándulás idején egy másik csoportban helyezzük el.

Az óvodát elhagyó gyermekekhez séta esetén 10 fő gyermekhez 1 felnőttet, kirándulás esetén 5 fő gyermekhez 1 felnőtt kísérőt szükséges biztosítani. Kirándulás esetén maximum 3 segítő szülő közreműködését kérjük az óvodapedagógus útmutatásainak betartásával.

 • Az óvoda területén kialakított balesetmegelőző, egészségmegőrző szabályokat (amelyeket az óvodapedagógusok megbeszélnek a gyermekekkel és szülői értekezleten a szülőket is tájékoztatják erről) a szülők is kötelesek betartani.
 • A balesetveszélyes eszközökre való felfigyelés a tagóvoda vezető figyelmének felhívása a veszély elhárítására minden dolgozó feladata.
 • Baleset esetén, a baleset súlyosságától függően a gyermeket elsősegélyben részesítjük, a tagóvoda vezető tájékoztatásával szükség esetén mentőt hívunk, a szülőt minden esetben telefonon értesítjük.
 • Az egészséges életmódra előírt szabályok betartása az óvodában mindenki számára kötelező.
 • A balesetek elkerülése miatt személygépkocsival érkező szülők a Festő utcai megálló melletti parkolót használják.
 • Az óvodában a gyermekcsoportok szülői szervezete döntésének megfelelően, az egészségügyi szabályok betartásával, számlával, illetve blokkal igazoltan kerülhet sor születésnapi torta behozatalára és felhasználására.
 • A gyermekruhák, gyermekcipők biztonságos használatánál mellőzzék a túl hosszú cipőfűzőket, kabát – és sapka zsinórokat, melyek baleseti források lehetnek.
 • A gyermekek ruháit, cipőit saját jellel lássák el minden esetben és a kabátok akasztó zsinórjairól, a kesztyűk kabáthoz rögzítéséről is gondoskodjanak legyenek szívesek.
 • A tisztaság és egészség megőrzése céljából a csoportszobába, öltözőbe, gyermekmosdóba a szülők utcai cipő nélkül lépjenek, minden esetben használják a cipővédőket.

Gyermekek számára váltócipő papucs nem lehet!

 

 • Nyári időszakban napvédő sapkát és napvédő krémet javasolunk minden gyermek számára.
 • Egészségmegőrző, környezetvédő szemléletformálás érdekében az óvoda egész területén tilos a dohányzás, alkoholfogyasztás, szemetelés!
 • Balesetveszélyes tárgyak, játékok, ékszerek behozatala szigorúan tilos!

 

Fakultatív foglalkozások rendje:

Az óvodában szülői igények alapján szervezzük a fakultatív foglalkozásokat október 01-től április 31-ig. A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Festő tagóvodája nyitva tartásán belül a napirendet, a nevelési időt úgy szabályozza, hogy fakultatív programok szervezésére legkorábban 15.30-tól kerülhet sor.

A fakultatív foglalkozások szervezése, vezetése, külső szakember által történik. A költségek a szülőt terhelik. Kapcsolatban a fakultatív foglalkozást vezető személy és a szülő áll.

A fakultatív foglalkozást vezető személy viszi – és hozza a gyermekeket a csoportból, melyre a szülő hatalmazza őt fel. Felelősség ebben az időszakban őt terheli.

 

Az óvoda által szervezett programok rendje

A nevelési év első szülői értekezletén minden gyermekcsoportban a szülők szavazással eldöntik, hogy az év folyamán hány önköltséges kirándulást és egyéb óvodai rendezvényt, milyen maximális összegkihatással vállalnak.

Ennek ismeretében szerveződnek az éves programok, melyek a munkatervbe is bekerülnek.

Kövess minket