Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2023

 

A hírek menüpontba felkerült a 2023 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Étkezési Információk

 

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési térítési díja:

587 Ft/nap

  • A személyi térítési díjak beszedése havonta egy alkalommal, előre meghatározott napon történhet a kötelezett szülő által választott módon: készpénzzel a tagóvoda-vezető által kijelölt személynél (általában óvodatitkár, gazdasági ügyintéző), vagy átutalással.

  • Készpénzes befizetés esetén: a befizetés napjáról, a fizetendő térítési díj összegéről a helyben szokásos módon tájékoztatjuk a szülőket.

Étkezési személyi térítési díjat csak a meghatározott napokon fogadhat el az óvoda!

  • Átutalással történő fizetés esetén: a kötelezett szülő által Nyilatkozatban megadott elektronikus elérhetőségen (e-mail cím) küldünk tájékoztatást a befizetés határnapjáról, a fizetendő térítési díj összegéről. Átutalással történő teljesítés esetén kérjük a befizetést igazoló dokumentum visszaküldését az óvoda elektronikus levélcímére, illetve nyomtatva az óvodatitkárnak átadni a befizetés határnapja előtt.

Befizetés ideje:

·         Ebédpénzt csak a meghatározott napokon fogadhat el az óvoda!

Szeptember 15.

Október 13.

November 10.

December 15.

Január 12.

Február 16.

Március 16.

Április 13.

Május 11.

Lemondások:

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 10.00 óráig telefonon (tagintézményben), vagy e-mailban fenyvesovi2@csepelgszi.hu, vagy a kijelölt helyen levő lemondó füzetbe történő bejegyzéssel.

 A lemondási kötelezettség a támogatásra jogosult szülőkre is vonatkozik.

 A lemondás a következő naptól érvényes és a következő havi befizetéskor írható jóvá, vagy fizethető vissza.

 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

Kövess minket