Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2023

 

A hírek menüpontba felkerült a 2023 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Pedagógia Program

 

 

 

Programunk egy gyermekközpontú, gyermekeket szerető, tisztelő, értük felelősséget érző és vállaló, a nevelést élethivatásnak tekintő közösségnek az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban lévő programja.

Írásakor vezérelvünk volt, hogy a gyermekek optimális fejlődéséhez, neveléséhez személyiségük kibontakoztatásához olyan boldog óvodai életet garantáljunk, amely alapját képezi nevelő munkánk eredményességének, amelyre szívesen és szeretettel emlékezik majd gyermek, szülő és nevelő.

 

                        „Ha a jövő évről akarsz gondoskodni – vess magot,

                        Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát,

                        Ha terved egy életre szól – embert nevelj!”

                                                           (bölcs kínai mondás)

Ennek a boldog óvodás életnek – hitünk szerint – nélkülözhetetlen eleme a szeretetteljes, derűs, családias, demokratikus és befogadó légkör, a gyermeki személyiséget övező bizalom, a pozitív nevelői attitűd, a gondozottságból adódó komfortérzet, a természeti és társadalmi környezettel megteremtett harmónia és a társakkal közös örömteli élmény, tevékenység.

Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai módszereket a gyermekek személyiségéhez igazítjuk.

A köznevelési rendszer részeként közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.

Támogatjuk a gyermekek egészséges fejlődését, a hátrányok csökkentését, a tehetség kibontakozását és az egyéni sajátosságokat figyelembe véve azoknak a képességeknek a folyamatos kialakulását, amelyek segítik őt az iskolai életre való felkészülésben.

Kiemelt értékként kezeljük az elmélyült, mással nem helyettesíthető szabad játékot, a gyermek játékában kibontakozó, önmagához mért személyiségfejlődését, a csoportok szocializációs szintjét.

A családokkal együttműködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve kívánjuk a jövő nemzedékét egy folyamatosan fejlődő világra és a várható kihívásokra felkészíteni.

  • Szeretnénk elérni, hogy az általunk nevelt gyermekek testileg és lelkileg egészségesek, vidámak, kiegyensúlyozottak, szépre-jóra nyitottak, igaz értékek befogadására készek legyenek.

  • Legyenek képesek az önfeledt szabad játékra, a játékban való szabad elmélyülésre és kibontakozásra. Óvodás korban a játék a fejlődés és fejlesztés leghatékonyabb eszköze.

  • Szeressék és igényeljék a rendszeres mozgást, legyenek bátrak, ügyesek, edzettek és terhelhetőek.

  • Tudjanak könnyen és jól kommunikálni, legyenek nyíltak, őszinték, határozottak és önálló véleményalkotásra készek.

  • Legyenek vállalkozó szelleműek, megbízhatóak és kitartóak, a vállalt feladatok végrehajtásáért érezzenek felelősséget.

  • Váljanak magabiztossá, rendelkezzenek egészséges önérvényesítési vággyal, ambícióval, ugyanakkor legyenek tekintettel másokra, tartsák tiszteletben mások elképzeléseit, törekvéseit, alkotásait.

  • Megértéssel, szeretettel, együttérzően és segítően forduljanak családjuk, társaik és a felnőttek felé.

  • Igényeljék a társas kapcsolatokat, legyenek képesek az együttműködésre és okozzon örömet számukra a közös tevékenység.

  • Váljanak inkluzívvá, elfogadóvá, segítőkésszé, szolidárissá. Az óvodás kor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában.

  • Érdeklődjenek a fokozatosan kitáruló világ jelenségei iránt, tudjanak felismerni benne alapvető összefüggéseket, okozzon örömet számukra minden újabb felfedezés és sikeresen megoldott feladat.

A természethez, környezethez fűződő kapcsolataikat pozitív érzelmi viszony és környezettudatos magatartás jellemezze. Szeressék, becsüljék és védjék természeti, környezeti értékeinket.

Kövess minket