Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Különlegességek

 

 

 

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA:

 

1977 – ben létesült óvodánk Csepel egyik legnagyobb lakótelepe és egy családi házas övezet határán, önkormányzati fenntartású intézményként működik.

6 gyermekcsoportunkban – melyek homogén és vegyes korösszetételűek – évente közel 150 gyermeket nevelünk. A csoportok szervezésénél figyelembe vesszük a szülők kérését, valamint az egészséges csoportösszetétel kialakítását a kor, a nemek, és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek arányára tekintettel.

A szabad óvodaválasztás jogával élve egyre több szülő kéri gyermeke felvételét óvodánkba a kerület távolabbi pontjairól és a régióból egyaránt. A gyermekek túlnyomó többsége azonban a szomszédos lakótelepen él.

Az óvoda iránti bizalmat elsősorban annak köszönhetjük, hogy a gyermekek szívesen, örömmel járnak hozzánk, jól érzik magukat közösségünkben, fejlődésükkel a szülők elégedettek. Nevelő munkánk színvonalát, óvodapedagógusaink felkészültségét szintén jónak minősítik. Értékelik az óvoda nyitottságát, a családokkal kialakított közvetlen és sokrétű kapcsolatrendszerünket. Vonzónak tartják az egész óvodát átható derűs, családias légkört, az esztétikus, barátságos és otthonos környezetet, az óvoda ideális feltételrendszerét.

A családi nevelést kiegészítve, korrekt partneri együttműködéssel kívánjuk kitűzött céljainkat elérni, feladatainkat megvalósítani.

Nevelő munkánkban a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztésére törekszünk az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Ennek megvalósításában évek óta nagy szerepet tulajdonítunk az egészséges életmódra nevelésnek – ezen belül kiemelten amozgás megszerettetésének, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltésének, a mozgás fejlesztésének, valamint a természet és környezet szeretetére és védelmére nevelésnek.

Kiemelten foglalkozunk az állat- és növénygondozással, a környezettudatos életmód közvetítésével, az öko-szemlélet, takarékos anyag-, áram- és vízhasználattal, szelektív hulladékgyűjtéssel. Az ŐSZI és TAVASZI környezet- és természetvédő heteinken koncentráltan foglalkozunk a minket körülvevő környezettel.

Óvodánk Állatkuckójában kisállatokról gondoskodunk. Madárbarát óvodaként nyomon követjük az óvodánk udvarait látogató madarakat. Részt veszünk téli etetésükben, itatásukban, tavasszal megfigyeljük párválasztásukat, költésüket, esetenként fiókáik növekedését, etetését. Virágokat ültetünk, veteményest, fóliasátrat művelünk.

Az élő környezettel való szeretetteljes, gondoskodó attitűd növeli gyermekeink mentális egészségét.