Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Rólunk

 

 Bemutatkozik a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Erdősor Tagóvodája

Óvodánk Csepel egyik legnagyobb lakótelepe és egy családi házas övezet határán helyezkedik el.

Cím: Budapest, 1214. Erdősor utca 110-112.

 

Mottónk: 

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni-vess magot,

Ha egy évtizeddel számolsz-ültess fát,

Ha terved egy életre szól-embert nevelj!”

 

Csoportjaink: 

Jelenleg 4 csoport működik intézményünkben: Szitakötő, Katica, Méhecske, Pillangó csoport. Ebből 2 tiszta és 2 vegyes csoport. A maximális létszám csoportonként: 25 fő

 

Személyi feltételeink:

A gyermekek nevelését, fejlesztését gyermekcsoportonként 2 fő óvodapedagógus látja el, akik heti váltásban dolgoznak.   Mindannyian felsőfokú végzettséggel, több éves szakmai gyakorlattal rendelkezünk.  Pedagógiai munkát segítő munkatársaink a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, valamint dadus nénik. Kollegáink között található még: óvodatitkár, konyhás és kertész.

Munkánkat szakemberek: pszichológus, logopédus, gyógypedagógus segíti.

Gyermekvédelmi, szociális hátrányok enyhítésében gyermekvédelmi megbízottunk szorosan együttműködik a szociális segítő munkatárssal, az óvodapedagógusokkal, szülőkkel és a Gyermekjóléti Szolgálattal egyaránt.

 

Tárgyi feltételrendszerünk:

Rendelkezünk a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, melyeket alapvetően jó színvonalúnak minősítünk.

 

A gyermekek galériával ellátott csoportszobái tágasak, világosak, játék-és eszközkészletünk a gyermekek képességeinek sokoldalú fejlesztését szolgálják.

 

Büszkék vagyunk: jól felszerelt tornatermünkre, sportudvarunkra, műfüves focipályánkra, általunk létrehozott Só-szobánkra, Interaktív Környezeti Műhelyünkre, „Állat Kuckónkra”, Gyermek Kuckónkra, kis halas tavunkra, mezítlábas ösvényünkre, magaságyásainkra, gyógynövény-és gyümölcsöskertünkre, „sün tanyánkra”.

Játszóudvaraink kellő teret adnak a gyermekek mozgásos-és szabad játékához.

Spotudvarunkon műfüves focipálya, távolugró pálya, mezítlábas ösvény is található.

Gyümölcsös kertünkben gyümölcsfákat gondozunk, zöldségeket termesztünk, ide szervezzük a családokkal tavaszi kerti partijainkat.

 

 

Kitárul a Világ” Kiegészítő Pedagógiai Programunk főbb elemei:

 

  • Egészséges életmód, egészséges életvitel szokásainak megalapozása, ezen belül is kiemelten a mozgás.

 

Mozgásra inspiráló környezet várja a gyermekeket az épületben és szabadban egyaránt. Sokféle mozgásos szabály, ügyességi és versenyjátékot játsszunk. Hozzásegítjük a gyermekeket a kétkerekű kerékpár önálló használatához. Tornatermünk, sport udvarunk, műfüves focipályánk felszereltsége változatos mozgásfejlesztő lehetőségeket biztosít.

Szülői támogatással naponta fogyasztunk zöldséget-gyümölcsöt. „Egészség heteinken” fókuszáltan foglalkozunk az egészség megőrzésével, védelmével.

  • A külső világ tevékeny megismerése, a környezethez, természethez fűződő pozitív érzelmi viszony, környezettudatos magatartás, környezetvédő életvitel megalapozása.  

 

2019-ben 3. alkalommal nyertül el a „Zöld Óvoda” címet, célunk az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése, melyre idén pályázunk.   

Madárbarát óvodaként rendszeresen végzünk madárvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, nyomon követjük az óvodánkat látogató madarak életét.

Állat Kuckónkban kisállatokat gondozunk: halak, degu, achát csiga, ékszerteknős.

Környezeti Interaktív Műhelyünk rendszerezi gyermekeink környezeti/természeti ismereteit.

Virágos kiskertjeinkben, magaságyásainkban, fűszernövény, gyümölcsös kertünkben növénygondozást, rendszeres megfigyeléseket végzünk, tanulmányozzuk a rovarvilágot.

Az Akácfa utcai kiserdőt évszakonként látogatjuk, ismerkedünk növény és állatvilágával.

Séták, kirándulások során felfedeztetjük tágabb környezetünk szépségeit, természeti értékeit.

  • Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek /SNI-egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve tehetséges/ fejlődésének, fejlesztésének segítése.

SNI gyermekek ellátását gyógypedagógus segíti.

Intézményünkben a környezettudatosság, környezetvédelem területén indult „Zöld Béka” tehetségműhelyünk a tanköteles korú gyermekek élmény-és tudástárát bővíti.

 

  • Szoros kapcsolat,  folyamatos együttműködés, korrekt nevelőpartneri viszony kiépítése és fenntartása a családokkal.

Kapcsolattartási formák:

-Évi 3 alkalommal csoportos szülői értekezlet.

-Fogadó órák

-Évi 3 alkalommal szülői értekezlet a szülői közösség képviselői számára.

-Szülői fórum szervezése meghívott vendégekkel Iskolaérettség és az év kiemelt nevelési témájához igazodva.

-Közösséget erősítő hagyományokban való részvétel, nyitott programok, munkadélután.

A családokkal együttműködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve kívánjuk a jövő nemzedékét egy folyamatosan fejlődő, változó világra és a várható kihívásokra felkészíteni.

 

Közösségépítő, hagyományőrző programjaink:

Sportág választó délután, Szüreti mulatság, Őszi Környezet-és Természetvédő Hét, Egy-egy csoportnál tökfaragó délután, Márton napi lámpásos felvonulás, Mikulás érkezése az óvodába, Adventi délután, Adventi-és Tavaszi kézműves vásár az SZMK szervezésében , Karácsony a csoportokban, Magyar Népmese Hetén mesedélután családoknak, Farsang, Március 15-ei megemlékezés, Húsvéti hagyományőrzés, Tavaszi Környezet-és Természetvédő Hét, Anyák Napi köszöntő, Évzáró-Ballagás, Családos Gyereknap, Kerti parti családokkal, élményszerző séták, kirándulások.

Élményekben és vonzó tevékenységekben gazdag óvodai életteret biztosítunk a gyermekek optimális fejlődéséhez.

Kedvenc állatom” és „Kedvenc mesehősöm” címmel kétszer egy évben rendezünk rajzkiállítást, egy alkalommal pedig a „Nem minden hulladék szemét” témában hirdetünk az újrahasznosítás szellemében kreatív kiállítást az óvodásaink számára.

A tevékenységben megvalósuló tanulást, a környezeti témákhoz komplexen illeszkedő tudástartalmakat közvetítjük, az életkori és egyéni fejlődési sajátosságok figyelembevételével

Külső szakemberekkel szervezett fakultatív foglalkozások az óvodánkban:

-ovi-foci /fenntartó által finanszírozott/

-capuaira /önköltséges/

-akrobatikus rock and roll /önköltséges/

-néptánc /részben támogatott/

-angol /önköltséges/

-sakk /önköltséges/

-10 alkalmas úszásoktatás tanköteles korú gyermekek részére /fenntartó által finanszírozott/

 

AKIK NÁLUNK, AZ ERDŐSOR TAGÓVODÁBAN TÖLTIK ÓVODÁS ÉVEIKET, AZOK SZÁMÁRA VALÓBAN „KITÁRUL A VILÁG…”

Tartozz te is közénk! 

ELHIVATOTT, FELKÉSZÜLT, GYERMEKET SZERETŐ ÉS TISZTELŐ ÓVODAPEDAGÓGUSAINK ÉS NEVELÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAINK EGY TISZTA ÉS KÉT VEGYES CSOPORTUNKBA VÁRJÁK SZERETETTEL A LEENDŐ ÓVODÁSAIKAT.

 

Kövess minket