Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Bemutatkozik a Csodakút Bázisóvoda

 

Óvodánk, a Csodakút Bázisóvoda Csepel szívében, lakótelepi környezetben helyezkedik el. 40 éves szakmai múlttal rendelkező, hat csoportos, önkormányzati fenntartású intézmény. Gyermekférőhelyünk száma 150. Homogén életkorú csoportjainkban a fiúk és lányok aránya megközelítőleg azonos.

Saját mentálhigiénés egészségnevelési kiegészítő pedagógiai programunk szellemében olyan projekteket valósítunk meg, melyek során a gyermek a maga egyediségével, társak között, szabadon, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben éli meg kisgyermekkorának boldog pillanatait. Programunk sajátossága, hogy valamennyi területen jelöl feladatokat a családokkal való együttműködésre, a dajkával való összehangolt nevelőmunkára, valamint tehetségnevelésre és prevencióra, korrekcióra, felzárkóztatásra. Nevelési filozófiánk szerint a gyermek akkor fejlődik, ha szeretve érzi magát, tekintetbe vesszük személyes adottságait, elfogadó attitűddel élünk. Családbarát óvodaként szakmai munkánkat a szülőkkel együttműködve, belső hittel, a gyermek fejlődésébe vetett bizalommal végezzük.

Óvodai környezetünk külső-belső képe családias, hangulatos, kívül-belül harmóniát áraszt. Udvarunk 2019-ben megújult. Immár virágokkal, zöld növényekkel díszített, kertvárosi jellegű. Gyermekeink számára biztonságot nyújtó játékokkal, kerti bútorokkal jól felszerelt, sokféle tevékenységre, tapasztalatszerzésre, változatos mozgásformák gyakorlására biztosít kiváló lehetőségeket.

Csoportszobáink biztonságot, nyugalmat és harmóniát sugároznak, jól felszereltek, világosak, esztétikusak. Tükrözik az ott dolgozók személyiségét, szakmai erősségeit.

Óvodapedagógusaink rendkívül motiváltak a tanulásra, önképzésre. Több területen képzettek, kiemelkedő szakmai tudással, tapasztalattal, magas színvonalú gyakorlattal, zömmel, több diplomával rendelkeznek. Kreatívak, kezdeményezőek, hivatásuk iránt elkötelezettek, ez szakmai munkánk minőségének garanciája. Jellemző az innovatív szemlélet, mely jól megmutatkozik a pedagógiai-szakmai újítások bevezetésében, új módszerek, eszközök tudatos és tervszerű alkalmazásában, mint pl. Így tedd rá! Mozgáskotta, Kíváncsi láda, Okos-kocka, Bee-bot padlórobot… Jelenleg két óvodapedagógusunk kerületi munkaközösség vezetőként aktív részt vállal a kerületi szakmai munka irányításában, fejlesztésében.

Az elmúlt években megújítottuk tárgyi környezetünket, sikeres fejlesztéseket hajtottunk végre az óvoda alapítványa és a szülői közösség támogatásával. Ennek köszönhetően az udvaron megépült a kerületben egyedülálló búbos kemencénk. A tapasztalásos tanulás segítése érdekében gyermekkonyhát, a gyermekek egészségének védelemére pedig só-szobát hoztunk létre. A reggeli óvodába érkezés kellemes hangulatát folyosói zenével, a gyermekmunkák esztétikus elhelyezését ovi-galéria kialakításával biztosítjuk. Mentálhigiénés óvodaként nagy hangsúlyt fektetünk az itt dolgozók munkakörülményeire is.

Közös büszkeségünk a környezettudatos szemléletünk és gyakorlatunk elismeréseként elnyert háromszoros Zöld Óvoda és a „Címmegtartó Zöld Óvoda” cím. A fenntarthatóságra nevelés megjelenik mindennapi gyakorlatunkban.

Életünk ritmusát a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Értéknek tartjuk, hogy a közös tevékenységek alkalmával a magyar nép szellemi kultúrájának átadására, népszokásaink, hagyományaink esztétikumának kiemelésére, ízlés- és szemléletformálásra, értékközvetítésre is módunk nyílik.

Alapító Okiratunk alapján általános feltételek szerint neveljük gyermekeinket, de csoportjainkban mégis jelen vannak kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő, gyermekek. Gyermekeink fejlesztését komplex módon, speciális szakemberek bevonásával valósítjuk meg (logopédus, fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus).

2020/2021. nevelési évtől a krónikus egészségügyi problémával küzdő gyermekek nevelését vállaltuk fel, különös tekintettel a cukorbeteg gyermekek ellátására.

Évek óta működik „Bimbó-bontogató” tehetségműhelyünk, ahol célunk az óvodánkba járó tehetségígéretek érzékenyítése, egész személyiségük komplex fejlesztése A gyermekek óvodai környezetébe, mindennapjaiba építjük be a népszokások, jeles napok játékait, mondókáit, népmesekincsünk legértékesebb meséit és a népi kismesterségeket.

Innovatív, nyitott, folyamatosan fejlődő óvodánkban jó gyermeknek és jó pedagógusnak lenni!

Kövess minket