Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

A hírek menüpontba felkerült a 2021 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Különlegességeink

 

 

Óvodánk, a Csodakút Óvoda, Csepel központjában, lakótelepi környezetben helyezkedik el. Tevékenységét tekintve 36 éves múltra tekint vissza. A 2013-ban felújított parkos, jól felszerelt játszóudvara miatt kertvárosi jellegű. Különlegessége a búbos kemence.

Az egészségfejlesztés, a fenntarthatóságra nevelés területén közösen elért eredmény a Zöld Óvoda cím másodszori elnyerése.

Óvodásaink többnyire a környező lakótelepről érkeznek. Óvodánk hat csoportban, 150 férőhelyen biztosít óvodai nevelést. A családok által keresett intézmény, jellemző a nagyarányú túljelentkezés. A csoportok életkor szerinti összetétele homogén, a lányok és a fiúk aránya közel megegyező.

Az intézmény alapító okirat szerint nem integráló óvoda. Ugyanakkor bekerülnek értelmi- vagy beszédfogyatékos, illetve autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, akiknek diagnosztizálása óvodai életük időszakára esik. Hátránycsökkentő pedagógiai attitűddel felvállaljuk, képviseljük a gyermekek érdekeit, biztosítjuk a fejlesztésüket, fejlődésüket.

A gyermekek szociokulturális háttere nagy szórást mutat.

Gyakorlatunkban minden csoportos óvodapedagógus ellát gyermekvédelmi feladatokat. A gyermeki jogok védelme és érvényesülése érdekében a gyermekek és a családok segítését gyermekvédelmi megbízott végzi.

A gyermekeket körülvevő szociális és mentális környezet, nevelést támogató, biztonságos, jól felszerelt. A csoportszobák világosak, a berendezés kialakításában az esztétikus kivitelezésre, harmóniára, és a komfortérzet biztosítására törekedtünk. Saját tornaszobával rendelkezünk. Az elmúlt öt évben kimagasló eredményeket értünk el feltételteremtésben, mint a tapasztalásos tanulás támogatására kialakított gyermekkonyha, só-szoba, KRESZ-park EU-szabványos, balesetmentes udvar. A fenntartóval párhuzamosan a nevelőtestület, az óvoda alapítványa, a szülők közössége elkötelezett szerepet vállalt az intézmény karbantartásában, feltételteremtésben.

A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését együttműködési terv alapján, nagy elkötelezettséggel logopédus, és óvodapszichológus segíti.

Eredményes feladatellátásunk érdekében közfoglalkoztatottakat alkalmazunk dajka, kertész, takarítói munkakörben.

A továbbképzések irányát pedagógiai programunkban szereplő mentálhigiénés nevelés, a törvényi elvárások, és az egyéni érdeklődési kör határozza meg. Felismertük, hogy munkánk korszerű pedagógiai, pszichológiai felkészültséget, speciális tudást és képességek birtoklását teszi szükségessé.

A már megszerzett szakképzettségek tekintetében: 2 fő mentálhigiénés, 1 fő tánc- és drámapedagógia, 1 fő teljesítményértékelés, minőségfejlesztés, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő ember-, erkölcs-vallásismeret, 1 főközoktatási vezető, 1 fő tehetségfejlesztő szaktanácsadó, 1 fő drámapedagógus, 1 fő óvodamenedzser, 1 fő gyógy- testnevelő szakon szerzett oklevelet. Tudásukat nem csak csoport, hanem óvodai szinten is kamatoztatják (néptánc, „jóravaló kuckó”, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés…).

„Csodakutas” tudatú, a mentálhigiénés egészségnevelési pedagógiai program teljesítésében elkötelezett munkatársak, harmóniát árasztó, jól felszerelt csoportszobák, és zöld liget fogadja a gyerekeket, akik szívesen járnak óvodába, felszabadultan játszanak, mindennapi életüket tevékenységek rendszerében élik, és alkalmassá válnak az iskolai életre.