Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Programok

 

 

Zöld Óvodai programok

A sokrétű mindennapi tevékenységek mellett kialakítottuk óvodánk Zöld óvodai hagyományait.

Zöld ünnepeinket képezik a környezetvédelmi jeles napok, melyekről minden évben megemlékezünk. A nevelési-tanulási folyamatban a zöld jeles napok 1-3 hétre szóló tevékenységciklusokban jelennek meg, színes programokkal, változatos, érdekes, élményeket biztosító tevékenységekkel a csoportokban. A gyermekek és a felnőttek zöld pólót viselnek, az óvoda épületén zöld zászló jelzi az ünnepet, ezzel is szemléltetve közös elhivatottságunkat a természet és környezetvédelem iránt.

Zöld ovi ünnep (szeptember)

Egy olyan alkalom, amely erősíti a gyerekekben, hogy ők „Zöld Óvodába” járnak, és környezetvédő óvodások.

Autómentes nap (szeptember)

Témánk a környezetkímélő közlekedés. Ezen a napon arra ösztönözzük a családokat, hogy gyalog, kerékpárral, vagy tömegközlekedési eszközzel jöjjenek reggel a gyerekek és a szülők az óvodába, ne autóval.

Állatok Világnapja (október)

A csoportokban az életkori sajátosságoknak megfelelően jelenik meg az állatvédelem fontosságának tudatosítása. Lehetőség szerint alkalmat teremtünk az állatok közvetlen megismerésére.

Egészségnap (november)

Az egészséges életmód szokásait elevenítjük fel a gyerekekkel, minden tevékenységünk ehhez a témához kapcsolódik. Olyan programokat szervezünk, melyekbe a szülők is aktívan bekapcsolódhatnak.

Víz világnapja (március)

Tudatosítjuk a gyerekekben, hogy víz nélkül nincs élet. Fontos, hogy óvjuk a természetes vizek tisztaságát, és takarékoskodjunk a vízzel. Minden korcsoportnak játékos tevékenységeket szervezünk, kísérleteket végzünk.

Balesetmentes közlekedésre nevelés projekt hét (április)

Játékos tevékenységek keretében elevenítjük fel a gyerekekkel a biztonságos közlekedés szabályait. Tudatosítjuk a gyalogos és kerékpáros közlekedés előnyeit a környezetvédelem és az egészséges életvitel szempontjából is. Kihasználjuk a közlekedési parkunk által biztosított lehetőséget. Családi délután keretében szüleikkel együtt vehetnek részt a gyerekek közlekedéssel kapcsolatos feladatok megoldásában.

Föld napja (április)

A Föld, mint az élet színterének megismertetése, valamint a környezet védelmének tudatosítása során a gyerekek ismerkednek a környezetvédelem alapjaival, azokkal az elvekkel is, melyek a későbbiekben hozzájárulnak a fenntartható fejlődés biztosításához, és a globális felmelegedés megállításához. Játékos formában ismerkednek a szelektív hulladékgyűjtéssel, a tudatos vásárlással, a környezetbarát kert kialakításával, a környezettudatos közlekedéssel, a megújuló energiaforrásokkal. Lehetőség szerint a szülők kertszépítő programon vehetnek részt.

Madarak és Fák napja (május)

Vetélkedőt szervezünk a gyerekeknek. Olyan játékos feladatokat kapnak, melyek során ok-okozati összefüggések felfedeztetésével tudatosítjuk a fák és madarak kölcsönös egymásrautaltságának lényegét. Környezetvédelmi szempontból tudatosítjuk a fák jelentős szerepét az emberiség jövője szempontjából. Ezen a délelőttön a szülők is bekapcsolódhatnak a tevékenységekbe.

 

Néphagyományok, Nemzeti ünnepek

Szüreti mulatság (október)

A növények betakarításával, téli tárolásuk, feldolgozásuk lehetőségeivel ismerkednek ebben az időszakban a gyerekek. Csoportonként szemezzük, daráljuk, préseljük a szőlőt, majd közös mulatság keretében élő zenés táncházzal zárjuk a délelőttöt.

Megemlékezés Október 23-ról

Csoportszinten, az életkori sajátosságoknak megfelelő módon drámajáték, beszélgetés keretében valósítjuk meg a megemlékezést.

Mikulás

Minden csoportba megérkezik a Mikulás, és mindenkinek hoz egy kis ajándékot.

Karácsony

Megelőzi az Adventi készülődés. A karácsonyfa fényeinél, a csoportok meghitten, az alkalomhoz illően felöltözve, énekkel, verssel, zenehallgatással, sütizéssel, és a közösen kapott játékok kipróbálásával töltik a különleges délelőttöt.

Farsangi mulatság (január)

Jelmezbált csoportonként tartjuk sok játékkal, mókázással, majd élő zenés közös táncházzal zárjuk a farsangi délelőttöt.

Megemlékezés Március 15-ről

Csoportszinten, az életkori sajátosságoknak megfelelően valósítjuk meg a megemlékezést.

Játékos tevékenységeket, kézműves foglalkozásokat szervezünk, esetenként élő zenés táncházat. Nagycsoportosok lehetőség szerint ellátogatnak a Petőfi szoborhoz.

Húsvét

Népi hagyományok felelevenítése történik, melynek során a fiúk meglocsolják a lányokat, akik ezt tojással jutalmazzák.

Anyák napja (május)

Korosztálynak megfelelően ajándékot készítünk az édesanyáknak, melyet a kiscsoportosok egy anyával közös játszó délelőtt keretében, a középsősök és nagycsoportosok rövid köszöntő műsor kíséretében adnak át.

Gyermekhét

A hét folyamán különböző programok (bábszínház, bűvész, légvár), óvónők által szervezett játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások várják a gyerekeket.

 

 

Apák napja

A gyermekhét utolsó napjának délutánján tartjuk, délutáni családi program. Apukák ügyességi vetélkedőn, majd gyermekükkel együtt akadályversenyen való részvétellel nyerhetik el az „Apák gyöngye”címet. A programot közös szalonnasütés zárja.

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

Csoportszinten, az életkori sajátosságoknak megfelelően valósítjuk meg a megemlékezést.

Évzáró

Korosztályoknak megfelelően rövid műsor keretében zárjuk a nevelési évet. Az iskolába menő nagycsoportosok elbúcsúznak maradó csoporttársaiktól, felnőttektől.

Egyéb programok

Kirándulások, séták csoportonként

Fontosnak tartjuk, hogy alkalmat teremtsünk a gyerekeknek a helyi környezetben való sétára, tapasztalásra, élményszerzésre. Az óvodai életbe ezért szervesen illesztjük Csepel természeti értékeinek megismerésére irányuló tevékenységeket, a rendszeres sétákat, a természetjárást.

Ezeken a kirándulásokon megéreztetjük a gyermekekkel a természet szépségét, nyugalmát, harmóniáját. Kialakítjuk a természetjárás, a növény és állatmegfigyelés alapvető szabályait, megalapozzuk a természethez való pozitív viszony kialakulását.

Bábszínházi előadások

Az év folyamán lehetőség szerint 2-3 alkalommal hívunk meg bábcsoportot az óvodába, ahol minden gyermek részt vehet az előadáson. Ezekeket a programokat a szülők beleegyezésével, és anyagi támogatásával tudjuk megvalósítani.

Könyvtár látogatás

Nagycsoportosok számára szervezett rendszeres havi program a Királyerdei Művelődési Házban, melyet a csoport óvónői valósítanak meg a gyerekekkel.

Születésnapok, névnapok megünneplése

Igény szerin szülői hozzájárulással csoportszokásoknak megfelelően ünnepeljük meg a gyerekek születés és névnapját

Fakultatív programok:

(Igény felmérés alapján indulnak)

Hittan:

Heti egy alkalommal nagycsoportosok számára szervezzük meg, felekezettől függően.

Foci

Heti egy alkalommal a középső és nagycsoportosoknak van lehetőségük részt venni az edzéseken, létszámtól függően egy vagy két csoportban. Tornaszobában és udvari focipályán egyaránt folyhatnak az edzések. Ezek a foglalkozások az Önkormányzat támogatása által ingyenesen biztosítottak. Évente kétszer ovis focitornán vesznek részt a gyerekek.

Néptánc

Heti egy alkalommal a középső és nagycsoportosok részére szervezzük. Néptánc oktató foglalkozik a gyerekekkel. Tagsági díjat a szülők fizetik. A táncosok részt vesznek az Intézményvezetés által szervezésre kerülő pünkösdi táncmulatságon.

Angol

Heti egy alkalommal 4 éves kortól vehetnek részt a gyerekek. A tanfolyamot a szülők finanszírozzák.

Úszás

Tanköteles gyermekek részére kerül megszervezésre 10 alkalmas vízhez szoktatás, óvónői kísérettel. A gyerekek az Önkormányzat támogatásával ingyenesen vehetik igénybe a tanfolyamot.

 

Alapítványi környezeti, és kézműves tábor

Igény esetén szervezzük meg a nagycsoportosoknak a nyári zárás első hetében. A költségeket a szülők finanszírozzák, ezzel támogatják óvodánk alapítványát.

Az öt nap alatt kirándulunk, sétálunk, kézműves foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek.

 

Kövess minket