Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Házirend

 

KEDVES SZÜLŐK!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvodájában!

Általános tudnivalók

Az óvoda neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvoda

Címe és telefonszáma, email címe:

1213 Budapest, Csalitos u. 22-26.

427-0703

csalitosovi1@csepelgszi.hu

A tagóvoda vezetője: Bangó Anikó

Fogadóóra előzetes telefonos bejelentkezés alapján szükség szerint.

Elérhetőség: 427-0703

A tagóvoda vezető-helyettese:

 Koleticsné Barczi Erika

Elérhetőség: 427-0703

Az óvodatitkár: Feketéné Trefán Anita

Elérhetőség: 427-0703

Fejlesztést segítő szakemberek

Óvodapszichológus: Burány Ivett

Fogadóóra előzetes telefonos bejelentkezés alapján szükség szerint.

Elérhetőség: 06 20 998 6874

Az óvoda logopédusa: Janicsákné Bede Boglárka

Elérhetőség:06 20 414 7632

Gyermekvédelmi megbízott: Csernákné Repka Krisztina

Elérhetőség: 427-0703

Az óvodai felvétel eljárásrendje:

Elsősorban azok a gyerekek nyernek felvételt, akik az óvoda körzetébe tartoznak, betöltötték harmadik életévüket, vagy a testvérük is ide jár.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a tagóvoda vezető dönt, az óvónők és a szülők véleményének figyelembevételével. A csoportok életkori összetételének kialakításánál a hagyományoknak és a szülői igényeknek megfelelően igyekszünk homogén és részben osztott csoportok kialakítására.

Az óvoda napirendje:

A reggeli gyülekezés 9 óráig tart!

Kérjük a szülőket, hogy az érkezés időpontját tartsák be az óvodai napirend zavartalan működése érdekében!

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvodája nyitva tartásán belül a napirendet, a nevelési időt úgy szabályozza, hogy fakultatív programok, szervezésére legkorábban 15.30-tól kerülhet sor.

Védő-óvó előírások

Kérjük a szülőket, hogy a balesetek elkerülése végett gyermeküket ne hagyják felügyelet nélkül sem az épületben, sem az udvaron!

A pedagógusi felügyelet a szülő megérkezéséig, a gyermek átvételéig tart.

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük átvétele után a legrövidebb időn belül hagyják el az intézmény területét!

Kérjük a szülőket, – gyermekeik biztonsága érdekében – a kaput mindig zárják be maguk után!

A gyermekek nevelése

A gyermekek nevelése a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja és a Csalitos Tagóvoda Kiegészítő Nevelési Programja alapján történik.

Óvodánk pedagógiai programjában hangsúlyos szerepet kap a környezet tevékeny megismerése, a környezetvédelem és ezzel szoros összefüggésben a testi-lelki egészségvédelem. Az óvónők az ismeretek közlését, átadását többoldalúan valósítják meg.

A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok:

A szülők gyermekeik – betegségen kívüli – hiányzását, az erre a célra szolgáló igazoláson igazolhatják.

A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

Az étkezés befizetése:

Az óvodai térítési díjak beszedése havonta egy alkalommal előre meghatározott napon történik. A befizetés napjáról, a fizetendő térítési díj összegéről a csoportok faliújságján tájékoztatjuk a szülőket.

Minden év szeptemberében a szülők aláírásukkal igazolva átveszik a tanév befizetési rendjének egy példányát.

Az óvoda hagyományai:

Az óvodában jeles napok a népi-, illetve saját hagyományaink. Az ünnepek előtti készülődést a szülői értekezleteken egyeztetett módon segítik a családok.

 • Nyílt ünnepek:

  • Szüreti mulatság

  • Anyák napja

  • Apák napja

  • Évzáró ünnepély

 • Zárt ünnepek, a gyermeki élet hagyományai:

 • Mikulás

 • Karácsony

 • Farsangi mulatság

 • Húsvét

 • Gyermeknap

 • Csoporton belül közös megemlékezés történik:

 • a nemzeti ünnepekről

 • a gyermek személyes ünnepeiről (név- és születésnapjáról)

 • Óvodai hagyományok ápolása körében történik:

  • a Zöld óvoda programok megünneplése

  • jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése

  • a népi kézműves technikákkal való ismerkedés

Kövess minket