Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Házirend

Kedves Szülők!

Köszöntjük a Bóbita tagóvodában!

Nagy öröm számunkra, hogy kisgyermeke óvodánkba nyert felvételt. Örülünk annak, hogy bizalmával megtisztelt bennünket, és intézményünket választva gondjainkra bízza legnagyobb kincsét, a gyermekét. A nevelés közös felelősségének tudatában igyekszünk ennek a bizalomnak megfelelni, bízunk abban, hogy valódi partnerekként céljaink azonosak, együttműködésünk eredményes, és örömteli lesz.

Biztosítjuk Önt arról, hogy óvodánk pedagógusai szakmai tudásukkal, elhivatottságukkal, gyermekszeretetükkel garanciái az eredményes nevelő munkának. Nevelőmunkát segítő munkatársaikkal azon fáradoznak, hogy gyermekük óvodai élete kiegyensúlyozott, vidám, biztonságos, testi és szellemi fejlődése zavartalan legyen. Óvodánk tárgyi felszereltsége jól szolgálja a 3-7 éves gyermek gondtalan, játékos tevékenységét, személyiségének szabad kibontakozását.

Óvodánk minden dolgozója nevében arra kérjük, hogy segítse az óvodai és az otthoni élet követelményeinek összehangolását, támogassa törekvéseinket, érdeklődjön gyermekétől, tevékenységei, az óvodai események iránt, szülőként legyen aktív részese az óvodai életnek.

Ki kell hangsúlyoznunk a szülő és a családi háttér semmihez sem fogható meghatározó hatását, mint legfontosabb tényezőt, a gyermeki fejlődés során. A gyermek magával hozza a család által kialakított szokásokat, viselkedési formákat, az óvoda csupán tovább fejleszti, kiegészíti, korrigálja a gyermek otthonról hozott szokásrendjét.

A kölcsönös bizalom reményében nyújtjuk át Önnek házirendünket, mely a családi neveléssel való összhangot, és az óvodai élet zavartalanságának biztosítását hivatott keretbe foglalni:

A kiegészítő Házirendben foglaltak betartására a gyermekek, szülők, hozzátartozók, és az óvoda minden dolgozója egyaránt törekszik.

A Bóbita Tagóvoda dolgozói

 1. Az óvodai felvétel eljárásrendje:

 • A sajátos nevelési igényű gyermek felvétele a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján történik.

 1. A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések

Az óvoda nyitva tartása, napirendje:

Óvodánk hétfőtől-péntekig 06:00-18:00 között tart nyitva. Összevont csoport működik a kijelölt teremben nyitástól 07:00-ig, és 16:30, illetve 17:00-tól zárásig, valamint felnőtt és gyermeklétszám csökkenése esetén.

A gyermekek óvodába érkezésének ideális időpontja reggel 08:30-ig, mert a folyamatos reggelizés 08:45-kor befejeződik. Lehetőség van ettől eltérni, de kérjük, hogy ebben az esetben a szülő a gyermek otthoni reggelizéséről gondoskodjék, és a csoport életének megzavarása nélkül érkezzen a közösségbe.

 • Napirend:

  • 06:00-07:00-07:30 – gyülekezés, szabad játék

  • 07:00-07:30-08:00 – szabad játék

  • 08:00-08:45 – tisztálkodás, folyamatos reggeli

  • 08:45-12:00 – szabad játék., mindennapos testnevelés., tevékenységekben megvalósuló tanulás., séták, megfigyeltetések, játék a szabadban., tisztálkodás, öltözködés

  • 12:00-14:45- tisztálkodás, ebéd, pihenés

  • 14:45-16:30/17:00 – tisztálkodás, uzsonna, szabad játék

  • 16:30/17:00-18:00- szabad játék összevont csoportba.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvodája nyitva tartásán belül a napirendet, a nevelési időt, úgy szabályozza, hogy a fakultatív programok szervezésére legkorábban 15:30-kor kerülhet sor.

A gyermekek számára biztosított a mindennapi testmozgás, testnevelés, melyet lehetőség szerint a szabad levegőn szervezünk.

A gyermekek zavartalan étkezése, pihenése érdekében 12:45-13:15-ig, illetve 15:00-tól lehet elvinni őket.

A nap folyamán a gyermekek biztonsága érdekében 08:45-től a kaput zárva tartjuk. Ezért kérjük, hogy csengetés után, türelemmel várják meg a kapunyitást. A kapu nyitva tartásának időpontjairól a szülőket a faliújságon tájékoztatjuk.

 • Étkezés

Az óvoda gondoskodik a gyermekek napi háromszori étkezéséről, mely élelmiszerekből ételmintát, és azokat 48 órán át megőrzi. Tálalókonyhánk a HACCP biztonsági előírás szerint működik, melyet az ÁNTSZ rendszeresen ellenőriz.

Étkezések időpontjai:

 • Kérjük, hogy a nagyon korán érkező gyermekeket otthon reggeliztessék meg.

 • Reggeli (folyamatos) 08:00-08:45 között (kérjük, hogy a később érkező gyermek otthon reggelizzen).

 • Ebéd: 12:00-12:45 között (kérjük, hogy várják meg, míg a gyermek az étkezést befejezi.

 • Uzsonna: 15:00-15:30 között (kérjük, ha a gyermek az uzsonnát elviszi, azt otthon fogyassza el).