Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

Különlegességek

 

 A mással nem helyettesíthető szabad játék, mely a projekt módszer egyik fő eleme, elsődlegességének biztosításával a gyermek tevékenységekben gazdag, sokoldalú, harmonikus, fejlődésének támogatása.

 

Inkluzív neveléssel az életkori/egyéni sajátosságokból, és eltérő fejlődési ütemből adódó különbözőségek figyelembevételével, a kulcskompetenciák adaptív fejlesztésével, a műveltségtartalmak, és emberi értékek közvetítésével és megalapozásával az iskolai beilleszkedés közvetett segítése.

 

Preventív szemléletű egészségnevelés, ezen belül is a mozgás kitüntetett szerepe, a családokkal való együttműködésben, nevelőpartneri kapcsolatban.

 

Az egészségmegőrző program kiemelt tevékenységei a tagóvodában:

Zenés torna: aktualitása az őszi és tavaszi időszakban, havi rendszerességgel. Felnőttek és gyerekek együttes mozgása zenére, sportjátékok, mozgásos versenyjátékok a szabadban.

 

Családi Egészségnap: Az őszi időszakban, „A Szív Világnapjá”-hoz kötve.

 

Táplálkozás: zöldség- és gyümölcs figurák készítése, egészséges finomságok kóstolása

 

Víz: az egészséges, tiszta ivóvíz értéke és védelme, játékok a vízzel

 

Mozgás: a mozgás élet-tani jelentőségének kiemelése, gyermekek /szülők mozgásos játékai)

 

Levegő: a tiszta levegő fontossága, védelme, levegőjátékok)

 

Vérnyomás-, testsúly- és vércukorszint-mérés, életmódtanácsok védőnői segítséggel.

 

Egészségnapok: Az óvodai beiratkozás hetében.

 

„A Mozgás Napja”: zenés torna, mozgásos vetélkedők, sportjátékok;

 

„Zene/Mesevarázs”: gyermekcsoportok táncai, népi gyermek-játékok; mesedramatizálás

 

„A Táplálkozás Napja”: egészséges finomságok, gyermekcsoportok által készített zöldség- és gyümölcsételek kóstolása, ételreceptek közreadása.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, többségi gyermekekkel történő együttnevelési, speciális fejlesztése az együttműködés kiszélesítésével.