Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Rólunk

 

 

A Bóbita Tagóvoda Csepel központjában lévő, járművekkel és szervezett közlekedéssel jól megközelíthető tagintézmény.

Környezete barátságos, az óvoda udvart és az épületet az elmúlt évek során a fenntartó felújította. Az óvoda udvar felújítása során kialakításra került egy só szoba, melyben foglalkozással összekötve, szervezetten pihenhetnek óvodásaink.

A helyi pedagógiai program fő eleme az egészséges életmód szokásainak megalapozása, a környezettudatos magatartás kialakítása, a testi-lelki egészség megőrzése, a mozgás megszerettetése. Ez magába foglalja a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését, folyamatos fenntartását, a mozgástapasztalatok bővítését és a rendezett mozgás kialakítását. Nevelési alapelvünk az egészséges, higiénés, biztonságos környezeti feltételek megteremtése, a testi-lelki kondíciók javítása, megerősítése, megtartása és védelme. A gyermek egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben törekszünk megteremteni a számukra kiteljesítő környezetet.

Tiszteletben tartjuk és elfogadjuk a gyermekek egyéniségét, személyiségük egyediségét, másságát és ezek megbecsülésére neveljük őket. Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű, közösségben nevelhető gyermekek és a megfelelően fejlődő gyerekek együtt nevelését, fejlődését. Óvodánk autizmus spektrumzavarral élő, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint egyéb pszichés fejlődésű gyerekeket nevel, integrál. Fejlesztő munkánkat gyógypedagógus, pszichológus SNI logopédus és fejlesztő pedagógus szakértelme és egyéni gondozása egészíti ki.

Pedagógiai programunk az inkluzív nevelés elveire épül, mely az életkori/egyéni sajátosságokból és az eltérő fejlődési ütemből adódó különbözőségek figyelembe vételével, a kulcskompetenciák adaptív fejlesztésével, a műveltségtartalmak és emberi értékek közvetítésével és megalapozásával közvetetten segítik az iskolai beilleszkedést. Célunk a sajátos nevelési igényű gyermekek többségi gyermekekkel történő együtt nevelése, speciális fejlesztése a segítő szakemberekkel történő együttműködés kiszélesítésével. A befogadó attitűd természetes magatartás az óvoda valamennyi dolgozója számára, modell értékű a gyermek-gyermek és gyermek-felnőtt társas kapcsolatokban.

Nevelőmunkánkat a gyermekek óvodai tevékenységeire építjük, ehhez keressük a fejlesztés tartalmi lehetőségeit. A gyermek tudásvágyának kielégítésére és a különböző szervezeti keretekben (önkéntes, kötelező) megvalósuló, játékba integrált, életkorának, egyéni fejlettségének megfelelő tanulási formákat biztosítunk. Ezeket a projekt módszer (különböző témakörök heteken át tartó, a családok ötleteit befogadó feldolgozása) alkalmazásával valósítjuk meg a mindennapokban. Segítjük a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló társadalmi integrálást.

 

 

Kövess minket