Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Hírek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

NYILT NAPOK AZ ÓVODÁKBAN 2024

 

A hírek menüpontba felkerült a 2024 évi nyári nyitvatartási rend.

 

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A Szülőknek szól menü pontba feltöltésre került a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó szülői tájékoztató.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753

Házirend

KEDVES SZÜLŐK!

 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodájában.

Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelésében, ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, valódi nevelőpartnerek lennénk.

Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb törvényi előírásokat, szokásokat és szabályokat.

Az óvodák átszervezése szükségessé teszi, hogy a Házirend két részből álljon. Először a minden intézményegységre vonatkozó közös szabályokat tartalmazza, majd a bázis illetve tagóvodák helyi sajátosságaiból következő szabályok kerülnek megfogalmazásra.

Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, valamint a gyermeki, a szülői, a dolgozói jogok és kölességek megismerésében és gyakorlásában.

A Házirendet az intézményvezető és a tagóvoda-vezető készíti, a Szülői Szervezet véleményezi, és a nevelőtestület fogadja el.

A Házirendben foglaltak betartása a gyerekek, szülők, hozzátartozók, az intézménybe belépő személyek, és az óvoda minden dolgozójának közös érdeke.

A házirend jogszabályi háttere:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény

 • 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 • 229/ 2012 (VII.28. Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 • évi XXXI. tv. a Gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról

 

A házirend személyi hatálya:

 • Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazott.

 • A szülők, gondviselők.

 • Az óvodával jogviszonyban álló gyermekek.

 • Azon személyekre, akik az óvodával jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.

A házirend területi hatálya:

 • Az intézmény bázis óvodájának, tagóvodáinak, telephelyének területe.

 • Az óvoda által szervezett – pedagógiai programhoz kapcsolódó- óvodán kívüli programok.

 • Külső kapcsolati alkalmak

Kövess minket