Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
Közelgő események

Nincsenek következő események.

Hírek

A hírek menüpontba került fel a Ovifoci és Néptánc tájékoztató!

 

A Hírek és a Szülőknek szól menüben találhatók meg a Tagovodák Körzethatárai!

 

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik
vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Az óvoda a felvételről értesíti a
szülőt/törvényes képviselőt az értesítés 2020. április 29. napján történő postára adásával vagy elektronikus úton történő
megküldésével.

Az óvoda a nem körzetes gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig dönt. Az óvoda a felvételi
döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában – a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással – értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, az értesítés 2020. május 13. napján történő postára adásával.

 

Elérhetőségek
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. OM: 034753
Kövess minket

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

 

 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás

a köznevelésért felelős miniszter határozata alapjánaz alábbiak szerint történik a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában.

Azok a szülők, akik óvodakötelezett gyermekük lakóhelye, tartózkodási helye szerinti

kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvodába szeretnék járatni gyermeküket,

azoknak nem kell beiratkozni, mert az

óvoda hivatalból felveszi a gyermekeket 2020. április 21-ig.

Erről az óvoda értesítést küld a szülőnek/törvényes képviselőnek postai vagy elektronikus úton.

Kérjük, hogy a www.cseo.hu honlapunkon önként adják meg elektronikus elérhetőségüket.

Amennyiben a gyermeket nem a kötelező felvételt biztosító (körzetes)

Tagóvodába kérik szülei/törvényes képviselői beíratni, abban az esetben

  1. április 17ig

az alábbi módokon jelezheti beiratkozási szándékát 2020.04.06-tól:

  • cseo.hu – honlapon keresztül kitölthető és online beküldhető nyomtatvány útján.
  • A nyomtatvány kinyomtatása után, kitöltve, aláírva, szkennelve vagy kép formátumban,

e-mailben küldve lehet eljuttatni a beiratkozas@cseo.hu címre.

  • Személyesen a választott tagóvodában be lehet nyújtani a jelentkezést 2020. április 08-án és 15-én (szerdai) napokon 8-12 óra között.

 

Telefonon  Kállai Adrienn (0670 682 4414) szintén ezeken a szerdai napokon nyújt segítséget.

 

Az adatok megadása során különösen figyelni kell arra, hogy a gyermek lakcímkártyáján szereplő lakóhely szerinti

kötelező felvételt biztosító óvodát meg kell adniuk.

  • Az intézmény április 30-ig dönt a tagóvoda körzetébe nem tartozó gyermekek felvételéről, írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, valamint a kötelező felvételt biztosító tagóvoda vezetőjét.

 

  • A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az óvoda az ellátást biztosító tagóvodák férőhelyeinek függvényében,

Kohári Márta (06/20424 5657 e-mail:kohari.marta@csepelgszi.hu) SNI koordinátor javaslata alapján, a szakértői bizottságok által történő

óvodakijelölést követően, április 28-ig, írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt/törvényes képviselőt a gyermek felvételéről.

 

 

Budapest, 2020.04.02.

Hirholczné Faragó Tünde

Intézményvezető